www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Dům pro seniory Vincentinum

Objekt je navrhován pro seniory v pokročilejším věku, jeho součástí  jsou ordinace lékařů zajišťující zdravotní i sociální péči i prostory pro společná setkávání.

Komplex pojme zhruba 145 jedno a dvoulůžkových ubytovacích jednotek.

Součástí stavby by měla být revitalizace okolí včetně výsadby nových stromů a zejména pak propojení celého řešeného území se sousedním parkem Kajetánka a navazujícím územím potoka Brusnice. V ulici Na Petynce dojde ke zlepšení prostorového uspořádání, které znamená ustoupení budovy od komunikace a možnost vybudování nových parkovacích stání. Nový objekt charakterem navazuje na původní zástavbu a respektuje výšku římsy a hřebene střechy nejvyšší části dnešní usedlosti.

Projekt, jehož investorem je nadační fond Vincentinum, zastoupený společností Limes Romanus, je ve fázi studií. Záměr je v souladu s územním plánem, dle kterého je území stabilizováno jako veřejná vybavenost. MČ Praha 6 na využití pro sociální účely trvá, původní záměr investora na změnu územního plánu pro účely bydlení nepodpořila. Projekt zahrnuje i demolici dnes již zdevastované usedlosti Petynka, s jejímž odstraněním souhlasí i památkáři. Na občanský návrh však nyní probíhá řízení o zařazení stávajícího objektu do seznamu kulturních památek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz