www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Viniční rezidence Radimova

Projekt bytového komplexu má být realizován na soukromých pozemcích a pozemku městské části podél ulice Radimova při Patočkově ulici.

V současné době se na místě nalézají sklady, provizorní budovy a obecní dům. Součástí návrhu dvou bytových domů je přeměna zanedbaného území na veřejný prostor. V domech má vzniknout 172 bytů rozdílných velikostí. Domy vzhledem ke svému tvaru a umístění dovolí rehabilitovat jak celé území Malé Kajetánky, tak okolí bývalé kaple Kajetánů. Součástí projektu je zvětšení veřejně přístupné parkové zeleně v severní části pozemku, kde je navrženo obnovení původní vinice. V parku bude obnoven povrchový tok potoka Brusnice.

Návrh studie bytového komplexu předpokládá demolici obecního domu, tzv. břevnovského mrakodrapu, postaveného v roce 1911. V domě se nachází 19 bytů, jejichž stav odpovídá době vzniku domu. Základy domu jsou podmáčené vlivem vysoké hladiny spodní vody.  S případnou demolicí již vyslovili souhlas památkáři. Výměnou za pozemek pod věžákem by MČ Praha 6 získala do svého majetku 40 nových bytů od investora stavby v plánovaném obytném souboru. Autorem architektonické studie je Atelier architekt Slavíček s.r.o. Komise územního rozvoje městské části s projektem souhlasila za určitých podmínek, limitujících zejména objem stavby a její vazbu na stávající kapli.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz