www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Nová MŠ Meziškolská

Nová mateřská škola by měla vyrůst na místě stávajícího objektu mateřské školy mezi ulicemi Anastázova, Meziškolská a Sartoriova, který je technicky nevyhovující.

Půjde o první školku v Praze 6, která bude vystavěna ze stavebnicových modulů. Pozitivem je jak rychlá výstavba, tak vysoká životnost chystané stavby.

Oproti stávající třípatrové budově půjde o dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Školka bude čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Půdorys školky je dán dvěma odlišnými obdélníky, které korespondují s provozem školky. Na sever bude orientováno zázemí provozu, v jižní části budou herny a pracovny. Třídy po 28 žácích budou dvě v každém patře. školka nebude mít kuchyni, pouze výdejnu jídel.

Před zahájením stavby musí dojít k demolici stávajícího objektu, jehož plášť obsahuje rizikové materiály a je nutné jej ekologicky zlikvidovat.

Investorem nové školky bude MČ Praha 6. Stavba by měla probíhat během letních měsíců letošního roku.  Se zahájením provozu se počítá v říjnu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz