www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Praha 6 bude investovat z úspor: do školství, parků i pořádku

Dům pro seniory Vincentinum

Vánoční dárky od radnice dostali děti i senioři

Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství

Gymnáziu Evropská hrozí zrušení, studenti ani Praha 6 se s tím smířit nechtějí

Ohleduplnými dopravci jsou česká a rakouská letecká společnost

Italské speciality obohatily adventní trhy

Musica e Danza opět získala zlato

Projekt Edison Na Dlouhém lánu

Výrobky školáků z Petřin pomáhají nejen o Vánocích

Takový byl rok 2012 v Praze 6

Obnovená oranžérie funguje jako galerie

Manželé svoji lásku zpečetili podruhé

Zemřel Jiří Hermann, první porevoluční starosta Prahy 6

Viniční rezidence Radimova

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice varuje: Pozor na nabídky na odkoupení bytů

Prezidentské volby

Další část Patočkovy ulice v provozu

Praha 6 připravuje nové webové stránky

ÚVN otevřela novou lékárnu

Další změny v dopravě

Zápisy do základních škol jsou v lednu

Senior fitnes nabízí i angličtinu pro seniory

Galerie Chodník vystavuje obrázky Karla Franty

Vánoční stromky pro charitu

Výstava Praha 6 mění tvář

Nová MŠ Meziškolská

Adventní čas proplul Prahou 6, nabídl zábavu

Prezidentské volby

Přímá volba prezidenta České republiky je vyhlášena na pátek a sobotu 11. ledna od 14 do 22 hod. a 12. ledna od 8 do 14 hod. Případné druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna.

Úřad MČ Praha 6 zahájil roznášení hlasovacích lístků, které mají být  občanům dodány do úterý 8. 1. Volební místnosti jsou na stejných místech jako u posledních voleb. Adresu volebních místností najdou voliči nalepenou na štítku na obálce, v níž dostali hlasovací lístky.

Starší a imobilní občané mohou požádat o to, aby k nim zástupci volební komise přišli domů, a to na telefonním čísle 220 189 757 nebo 220 189 755.

Volební lístky pro případné druhé kolo voleb, které se konají 14 dní po první volbě, se neroznášejí, ale distribuují ve volebních místnostech.

Voličské průkazy

❍ Slouží k možnosti volit mimo své trvalé bydliště.
❍ Vydávají se ve dvoraně ÚMČ pro občany městské části Praha 6 (Lysolaje, Suchdol atd. musí na svůj úřad)
❍ Vydávají se po předložení občanského průkazu a pouze pro každého voliče osobně, nemá-li plnou moc s ověřeným podpisem k vyzvednutí průkazu pro jiného.
❍ Na stejném místě si je mohou vyzvednout ti, kteří o něj požádali ve lhůtě písemně.

Výdej průkazů:

Pondělí + Středa 8.00–18.00
Úterý + Čtvrtek 8.00–15.00
Pátek           8.00–12.00

Poslední den lhůty vydání je ve středu 9. 1. 2013 do 16 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz