www.praha6.cz
email

Památka padlých byla uctěna.

U památníku padlých československých letců na nám. Svobody se 11. 11. v 11 hodin konal již počtvrté pietní akt ke Dni veteránů za účasti představitelů radnice Prahy 6, zástupců Armády ČR, Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a válečných veteránů.

Jak ve svém projevu připomněl generálporučík Tomáš Sedláček, nesmí být zapomenuto na dobu, kdy naši hrdinové pokládali životy za vlast, ale ani na to, že i dnes se objevují různí diktátoři, kteří se snaží ohrožovat svobodu na celém světě.

Datum 11. 11. 1918 je dnem konce 1. světové války, kdy byl oficiálně uzavřen světový mír. Za I. republiky byl tento svátek v českých zemích slaven, protektorátem a válkou byl přerušen a po r. 1948 v zemích komunistické východní Evropy se pochopitelně výročí Den veteránů vůbec nezmiňuje. Nyní, až po vstupu ČR do NATO, je opět Den veteránů – od r. 1999 – svátkem padlých obětí 1. a 2. světové války. V zemích západní Evropy je Den veteránů od r. 1918 oslavován nepřetržitě.
 


K památníku letců položili věnec i bývalý starosta Pavel Bém, členové rady Jaroslava Trnková a Jiří Vihan.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz