www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Projekt Zelená Malovanka, který má zakrýt monstrózní křižovatku zelení a přidat lávky pro pěší, získal nominaci na cenu „Zlatý decibel“ v kategorii Produkty a nové technologie.

„Ocenění naznačuje, že systém protihlukové stěny, která zároveň slouží jako podpůrná konstrukce pnoucí zeleně, má univerzální význam a je použitelný v dalších místech, kde je automobilová doprava v konfliktu s městem,“ říká autor projektu Jiří Opočenský. Cenu uděluje porota složená ze zástupců univerzit, politického života, a nezávislých expertů.

O zazelenění Malovanky usilují zejména místní obyvatelé, projekt ale podporuje i radnice Prahy 6, která vyslovila souhlas s předfinancováním předprojektové dokumentace z rozpočtu městské části. V září podal magistrát hlavního města žádost o poskytnutí podpory na projekt Zelená Malovanka na Státní fond životního prostředí.

„V současné chvíli jsme získali přibližně polovinu potřebných vyjádření a souhlasů, které jsou podmínkou podání projektu se žádostí o územní rozhodnutí na stavební úřad Prahy 6,“ dodává Opočenský.

Podporu projektu mohou lidé vyjádřit svým podpisem pod peticí prostřednictvím elektronického formuláře na www.malovanka.eu/petice. Zazelenění křižovatky takto podpořilo více jak 1300 petentů, a to nejen z Prahy 6, ale i z celé republiky.

Ověřovací studie „Visutého parku“.

Rozpracovaná varianta „Labyrintu“.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz