www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Spolek Břevnovských živnostníků oslaví 17. listopadu 20 let od svého založení.

Kulaté výročí vyvrcholí v pondělí 12. 11. 2012 v 19 hodin varhanním koncertem v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře. Na tomto koncertě vystoupí Marek Čihař na varhany, dětský sbor ZŠ Marjánka, Chrámový pěvecký sbor při bazilice sv. Markéty a Josef Zámečník na trubku.

K této pro spolek významné události byl vyroben sběratelský unikát Ležák Břevnovských živnostníků. Spolek letos vydává také svůj první Spolkový kalendář se seznamem akcí.

„Spolek sdružuje po celou dobu své činnosti živnostníky z Břevnova a okolí. K dnešnímu dni má 35 členů, kteří se nescházejí jen na svých pravidelných schůzích, ale i na kulturních a společenských akcích, které sami také pořádají a to nejen pro sebe, ale i pro veřejnost.

Z akcí pro veřejnost je nejznámější Břevnovské posvícení. Letošní 19. ročník navštívilo více než 90 tisíc návštěvníků. Velikou oblibu mají i další tradiční každoroční akce pořádané spolkem, například masopustní maškarní průvod a bál, pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu a zájezdy na vánoční trhy do zahraničí. Další akcí, kterou se spolek zapsal do historie Břevnova, bylo vyhlášení sbírky na obnovu varhan v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře. 

Součástí letošního posvícení byl i 1. pražský Burger Fest. Celkově se prodalo přes 3 500 hamburgerů, označovaných za poklad tradiční americké kuchyně. Také se soutěžilo, který je nejchutnější.

Návštěvníci klášterních zahrad se mohli posadit na nové lavičky, které nesou jména osobností spjatých s břevnovským klášterem.


 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz