www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

V říjnu se uskutečnilo v Tereziánském sále Břevnovského kláštera slavnostní shromáždění akademické obce Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k 60. výročí samostatnosti školy. Součástí slavnosti bylo udělení čestných doktorátů VŠCHT Praha dvěma významným českým vědcům.

Titul doctor honoris causa převzaly dvě osobnosti české a světové vědy, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. Slavnostního aktu se zúčastnili rektoři ostatních vysokých škol, významné osobnosti vědy i zástupci průmyslu.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. se ve své vědecko-výzkumné činnosti zabývá genomikou. Jeho skupina byla jednou z prvních na světě, která před 15 lety úspěšně přečetla úplné dědičné informace bakteriálního viru. Působil na mnoha zahraničních pracovištích, byl či je redaktorem prestižních mezinárodních časopisů a neúnavným popularizátorem vědy. V letech 2005-2009 byl předsedou Akademie věd, v současné době působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a je vědeckým koordinátorem projektu centra excelence BIOCEV.

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. v současné době působí v Ústavu organické a anorganické chemie Akademie věd ČR. Zabývá se výpočetní a teoretickou chemií, proslulost získal především díky objevu nepravé vodíkové vazby.

Prof. Hobza patří mezi nejcitovanější české vědce, je členem řady edičních rad, členem Učené společnosti ČR a britské Královské společnosti chemické a nositelem řady cen a poct.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze uděluje čestné doktoráty zcela výjimečně, naposledy získal tento titul Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. v roce 2006.

V rámci slavnostního odpoledne převzalo také 12 významných vědců medaile Emila Votočka. Vědecká rada VŠCHT Praha uděluje toto vyznamenání osobnostem, které se svou odbornou nebo vědeckou činností zasloužily o rozvoj chemie a dalších oborů vyučovaných na VŠCHT Praha.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz