www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

František Janouch přednášel o energii

V rámci diskusních setkání občanů s významnými osobnostmi politického a společenského života vystoupil v říjnu v NTK Prof. RNDr. František Janouch, CSc., který přijal pozvání starostky Marie Kousalíkové.

Prof. RNDr. František Janouch, CSc. je významným českým a švédským jaderným fyzikem, zakladatelem a předsedou správní rady Nadace Charta 77. Uveřejnil stovky vědeckých, populárně vědeckých a polemických článků a úvah.

Profesor Janouch pohovořil na téma Energetický slabikář aneb o energii a její nenahraditelnosti. Přednesl desatero energetických přikázání, hovořil o původech energetických zdrojů, nenahraditelnosti energie i o úzkém propojení energie a politiky. „Svoboda a občanská práva mohou být nedostatkem energie ohroženy,“ domnívá se Janouch. Přednášku navštívili převážně studenti. Diskutovalo se přes hodinu.

Na další setkání, a to s Mgr. Danielem Hermanem, ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, je veřejnost zvána 21. listopadu od 17 hod. opět v Ballingově sále NTK.


Přednáška profesora Janoucha oslovila převážně studenty vysokých škol.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz