www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Podchod do metra Hradčanská otevřen

Koncerty v NTK baví

Petřiny by měly mít novou knihovnu

Radnice ocenila vynikající učitele

Rozhovor s Evou Kejkrtovou-Měřičkovou o DD

20 let Dejvického divadla

Ořechovka ožívá, zatím láká dětské diváky

VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012 - Vystoupejte na nejvyšší místo Prahy

Vzpomínkové setkání na sestru Akvinelu

Spolek Břevnovských živnostníků slaví 20 let Posvícení mělo rekordní účast

Zelenou Malovanku ocenili odborníci

Josef Masopust je i čestným občanem Prahy

Pétanque i v zimě

Vánoční výlety pro seniory

Ladronku obsadili běžci David Svoboda prohrál sázku s dvojčetem

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Některé změny MHD jsou nesmyslné, přesvědčil se primátor

Půjčte si knihu! Ve dne i v noci.

Výstava Praha 6 mění tvář od 12. 11. ve Skleňáku

Začal úklid spadaného listí

94 let od vzniku ČSR

Praha 6 vlastní elektromobil

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Výstava mapuje historii Sokola

František Janouch přednášel o energii

Městem posedlí i v Praze 6

ZŠ Hanspaulka má zrekonstruovanou školní kuchyni

Válečný hrdina František Weber má pamětní desku na domě v Dejvicích

Zima Sněhovou pohotovost nepřekvapí

Praha 6 je na úklid sněhu připravena. Vedle Technické správy komunikací, která zajišťuje schůdnost komunikací pro jejich vlastníka, kterým je hlavní město, s úklidem sněhu výrazně vypomůže Sněhová pohotovost. Tedy místní občané, kterým městská část za úklid sněhu zaplatí.

Období zimního úklidu začíná 15. listopadu. Od té chvíle je ve střehu i 553 brigádníků Sněhové pohotovosti. Sněhová pohotovost funguje letos čtvrtým rokem a lidé mají o práci stále větší zájem. „Do zahájení zimního úklidu zbývají dva týdny a všechny úseky jsou již obsazené,“ uvedl místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba.

Odměna za odpracovaný sněžný den je 400 korun, měsíční honorář činí dva tisíce korun. Za tuto odměnu mají brigádníci sněhové pohotovosti na starosti úsek dlouhý zhruba 400 metrů. „S ohledem na předchozí zkušenosti jsme letos zpřísnili nástup do práce. Brigádníci musí být na svém úseku již v 7 hodin a práci musí stihnout do 10 hodin,“ sdělil místostarosta Záruba.

Práci brigádníků kontrolují dispečeři, kteří uklizený chodník vyfotografují a tentýž den večer budou fotky ke zhlédnutí na webových stránkách snehovapohotovost.cz. Tam se lidé o celém systému mohou dozvědět víc, naleznou zde mapy s rozdělením jednotlivých úseků.

S dotazy týkajícími se úklidu se lidé mohou obracet na bezplatnou linku 800105060 nebo na email snehovapohotovost@praha6.cz. Sněhová pohotovost trvá až do 31. března.

Praha 6 brigádníkům zajišťuje pracovní nástroje i posypový materiál, který bude umístěn v červených popelnicích rozmístěných po Praze 6. „Znovu bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby nebrali posypový materiál a zejména nezcizovali popelnice,“ říká místostarosta Záruba. V loňském roce takto z území Prahy 6 „zmizelo“ velké množství plastových nádob na štěrk.

Kromě Sněhové pohotovosti se o napadaný sníh postará TSK, maximálně však o dvacet procent komunikací v centrálních částech Prahy 6. „Úklid nejfrekventovanějších chodníků v části Dejvic, Bubenče a Petřin zajistí strojově úklidové firmy Prahy 6 v rámci pravidelného úklidu.

Úklid komunikací v režii TSK bude tradičně probíhat podle pořadí jejich důležitosti. Do prvního pořadí jsou zařazeny silnice I. třídy a důležité vozovky II. třídy, dále pak dopravně důležité místní komunikace a silnice v kopcích, po nichž jezdí městská hromadná doprava. V prvním pořadí jsou také ostatní vozovky v blízkosti velkých zdravotnických zařízení a místní silnice využívané hojně městskou hromadnou dopravou.

U chodníků, o které se stará TSK, se závady mají odstraňovat nejméně v šíři půl druhého metru, u dvoumetrových chodníků pak nejméně metr jejich šířky. Nejprve se dočkají úklidu chodníky u státních orgánů, dále u orgánů hlavního města a městských částí. Následují chodníky u škol, stanic metra, zdravotnických zařízení nebo zastávek. Sněhová pohotovost odklízí sníh v šíři 1,2 metru.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz