www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201210.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Osada Baba slaví 80 let

Přijďte fandit na Petřiny

Vítězové seniorské olympiády navštívili Roncegno

Opravenou ulici oživily Střešovické slavnosti

Šestka bez bariér radí, jak na úřad nebo do banky

Praha 6 přivítala Jiřího Ježka, nejúspěšnějšího paralympijského cyklistu a svého občana

Pražskou 50 odstartoval vítěz paralympiády Jiří Ježek

Poznejte kouzlo Podyjí

Kytarový festival zahájí v NTK nejlepší australský kytarista

Semafor mění repertoár, chystá pět premiér

Čestnými občany jsou hrdinové odboje Tři králové

Na ZŠ Interbrigády sklízeli první úrodu

V MŠ Libocká nejvíc chutná „brachová kaše“

Přednášky varují před riziky internetu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla první půlrok

Vyjádřete se ke změnám v dopravě

Opravená křižovatka bude bezpečná

Výměna parkovacích průkazů pro postižené

Tunelem až na most

Zastupitelé znovu projednávali prodej bytů

Panelákem otřásl výbuch, Praha 6 se lidem postarala o nocleh i zázemí

Prvňáčků je letos víc než tisícovka

Ladronkafest byl opět svátkem pro aktivní lidi

Odešel hrdina, veterán, legenda a fajn chlap....

Čestnými občany jsou hrdinové odboje Tři králové

Čestné občanství Prahy 6 v letošním roce získala in memoriam legendární odbojová skupina Tří králů, kterou tvořili hrdinové genmjr. Josef Mašín, brig. gen. Václav Morávek a genmjr. Josef Balabán. Slavnostní akt, na kterém se sešli zastupitelé Prahy 6 i veřejnost, se konal v Břevnovském klášteře u příležitosti oslav Dne Prahy 6.

Krycí název Tři králové dali sami gestapáci zpravodajské a sabotážní odbojové skupině Obrana národa, kterou tvořili právě Balabán, Mašín a Morávek. „Tři králové našeho odboje symbolizovali novou naději a víru, že s okupačním zlem je možné bojovat a porážet ho. Představovali profesionalitu a také odhodlání zemřít za správnou věc,“ připomenula během projevu starostka Marie Kousalíková. „Toto gesto je projevem naší nesmírné úcty k činům, které vykonali. Že i dnes si umíme vážit těch, kdo se vzdali svého života pro svobodu nejen svou, ale i ostatních. Že si budeme připomínat, jak je důležitá solidarita, lidskost, spravedlnost, statečnost,“ dodala s tím, že udělením čestného občanství Praha 6 splácí jen nepatrný díl toho, co jsou jim dlužny minulá i současná generace.

Starostka Marie Kousalíková předala sošky symbolizující čestné občanství příbuzným oceněných. Za Josefa Balabána převzal ocenění jeho prasynovec, nynější zastupitel Prahy 6 Miloš Balabán. Ocenil, že čestné občanství skupina získává v roce, kdy si připomínáme 70. výročí heydrichiády: „Josef Balabán v roce 1942 nebyl mezi živými, byl popraven za prvního Heydrichova stanného práva v říjnu 1941. Přesto výrazně přispěl k vítězství nad nacistickými okupanty svou ilegální činností v prvních letech okupace. Zpravodajská skupina, kterou vedl, byla jednou z nejvýznamnějších odbojových skupin.“

Čestné občanství pro Josefa Mašína převzala jeho dcera Zdena. „Velmi si ocenění vážím, protože je zapotřebí, aby se skutky těchto lidí připomínaly. I když náš život nebyl jednoduchý, jsem šťastná, že jsem měla takového otce,“ uvedla dcera hrdiny.

Neteř Václava Morávka Jaroslava Karbanová zmínila víru v Boha i ve spravedlnost, která byla oporou jejímu strýci.

Trojice odbojářů, která pracovala v rámci odbojové organizace Obrana národa, proslula zejména v šestém pražském obvodu organizací odbojové práce, zpravodajstvím a sabotážemi. Udržovali rovněž radiové spojení s československou vládou v Londýně. Svými mnohdy riskantními operacemi skupina provokovala špičky pražského gestapa a získávala velmi cenné informace. Největší statečnost prokázali před smrtí, kdy ani po krutých mučeních neprozradili své spolubojovníky.

Odbojové aktivity Tří králů, ale i jejich předválečné životy jsou úzce spjaty s územím naší městské části. Balabán i Mašín zde bydleli, sloužili v dělostřeleckých kasárnách v Ruzyni, Josef Balabán působil na ministerstvu obrany. V Praze 6 byl nakonec Josef Balabán 22. dubna 1941 zatčen; v dnešní Studentské ulici, místo připomíná pamětní deska. Václav Morávek zase přišel o život při přestřelce s gestapem 21. března 1942 na Prašném mostě.


Miloš Balabán, Zdena Mašínová a Jaroslava Karbanová převzali ocenění.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz