www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201210.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Osada Baba slaví 80 let

Přijďte fandit na Petřiny

Vítězové seniorské olympiády navštívili Roncegno

Opravenou ulici oživily Střešovické slavnosti

Šestka bez bariér radí, jak na úřad nebo do banky

Praha 6 přivítala Jiřího Ježka, nejúspěšnějšího paralympijského cyklistu a svého občana

Pražskou 50 odstartoval vítěz paralympiády Jiří Ježek

Poznejte kouzlo Podyjí

Kytarový festival zahájí v NTK nejlepší australský kytarista

Semafor mění repertoár, chystá pět premiér

Čestnými občany jsou hrdinové odboje Tři králové

Na ZŠ Interbrigády sklízeli první úrodu

V MŠ Libocká nejvíc chutná „brachová kaše“

Přednášky varují před riziky internetu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla první půlrok

Vyjádřete se ke změnám v dopravě

Opravená křižovatka bude bezpečná

Výměna parkovacích průkazů pro postižené

Tunelem až na most

Zastupitelé znovu projednávali prodej bytů

Panelákem otřásl výbuch, Praha 6 se lidem postarala o nocleh i zázemí

Prvňáčků je letos víc než tisícovka

Ladronkafest byl opět svátkem pro aktivní lidi

Odešel hrdina, veterán, legenda a fajn chlap....

Opravenou ulici oživily Střešovické slavnosti

Po letech dokončená náročná rekonstrukce ulice Nad Hradním vodojemem ve Střešovicích se stala impulzem pro uspořádání prvních Střešovických slavností. Pro návštěvníky akce byl připraven bohatý doprovodný program a historické stánky s občerstvením.

Slavnostního otevření se zúčastnili i střešovičtí starousedlíci, kteří ještě pamatují, když se v ulici proháněly koňské povozy. I dnes ze stylově opravené ulice dýchá historie. O té se ostatně návštěvníci mohli dozvědět díky připravené výstavě fotografií, dočetli se o střešovických řemeslnících nebo o tom, jaké cihly se používaly na stavby místních domů. Zájemci si mohli zazvonit na zvon v místní opravené zvoničce z konce 19. století.

Ulici spolu se starousedlíky slavnostně otevřela starostka Marie Kousalíková, která ji tak předala k užívání místním. „V průběhu přípravy i vlastní realizace jsme řešení konzultovali s místními obyvateli a projekt podle jejich požadavků upravovali. Dnes ulici tvoří obytná zóna, tedy dopravně zklidněné území. Odpočinkový prostor s lavičkami vznikl na půdorysu bývalého domu č. 14, dominantou zde v budoucnu bude vysazená lípa srdčitá,“ vysvětlila starostka Kousalíková.

Celková oprava ulice Nad Hradním vodojemem trvala čtyři roky. Postupně došlo k rekonstrukci inženýrských sítí (vody, kanalizace a slaboproudých vedení). Náklady na rekonstrukci dané oblasti dosáhly výše téměř 45 mil. Kč (ulice Pod Bateriemi, Starostřešovická, Nad Hradním vodojemem). Dohromady bylo opraveno přibližně 950 m komunikací. Celkem bylo položeno přibližně 1520 tun dlažby. V maximální míře se využil stávající dlažební materiál včetně kamenných krajníků.


Opravenou ulici slavnostně otevírali střešovičtí starousedlíci Václav Jágr a Jaroslav Sochůrek, oba slavní amatérští kameramani. Jejich film o Střešovicích se promítal během slavností.


Lidé si mohli zazvonit na zvon opravené zvoničky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz