www.praha6.cz
email

Taková byla Ladronka...

Čtvrtek, 9. listopadu 7 hodin ráno. Mlha, sychravo. Oddíly městské policie s radními hl. m. Prahy Filipem Dvořákem a Rudolfem Blažkem právě zahájili vyklízení nejznámějšího squattu – značně zdevastované usedlosti Ladronka. Stalo se tak na základě petice, kterou sepsala asi stovka místních obyvatel, stěžujících si na vzrůstající hluk i nepořádek.

Vyklízení nejde lehko, protože vstupní brána je zevnitř zabarikádovaná. Čtyři squatteři – dvě dívky a dva chlapci – vylézají na protest na střechu, kde poslední z nich setrvává až asi do šesti hodin večer.

Mezitím začíná správní firma vyklízet objekt, přičemž squatteři mají možnost odnést si osobní věci. Ostatní věci jsou protokolárně zapisovány a odváženy do skladu. Všem obyvatelům squattu, mezi nimiž jsou i syn vedoucího prezidentské kanceláře Iva Mathého či dcera publicistky Haliny Pawlowské, je nabídnuto přechodné ubytování, a to zdarma. Všichni to ale odmítli.

V průběhu akce se za policejní páskou shromažďují příznivci a přátelé squatterů, skandující nejrůznější hesla, ale k potyčkám mezi nimi a policií nedochází. Až do okamžiku, kdy má odjet stěhovací vůz s nábytkem z Ladronky. V tu chvíli se vrhají někteří z nich pod kola. Policie se je snaží odtáhnout a uvolnit tak cestu nákladnímu vozu. Po vyklizení Ladronky je objekt zabezpečen policií…

Z Ladronky mělo být podle projektu vybudováno soukromé zdravotnické zařízení, realizace tohoto záměru však podle našich informací vůbec není jistá. Radnice m. č. Praha 6 totiž jedná s vlastníkem o využití místa pro oddechové činosti a rekreaci.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz