www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky





2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201210.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Osada Baba slaví 80 let

Přijďte fandit na Petřiny

Vítězové seniorské olympiády navštívili Roncegno

Opravenou ulici oživily Střešovické slavnosti

Šestka bez bariér radí, jak na úřad nebo do banky

Praha 6 přivítala Jiřího Ježka, nejúspěšnějšího paralympijského cyklistu a svého občana

Pražskou 50 odstartoval vítěz paralympiády Jiří Ježek

Poznejte kouzlo Podyjí

Kytarový festival zahájí v NTK nejlepší australský kytarista

Semafor mění repertoár, chystá pět premiér

Čestnými občany jsou hrdinové odboje Tři králové

Na ZŠ Interbrigády sklízeli první úrodu

V MŠ Libocká nejvíc chutná „brachová kaše“

Přednášky varují před riziky internetu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla první půlrok

Vyjádřete se ke změnám v dopravě

Opravená křižovatka bude bezpečná

Výměna parkovacích průkazů pro postižené

Tunelem až na most

Zastupitelé znovu projednávali prodej bytů

Panelákem otřásl výbuch, Praha 6 se lidem postarala o nocleh i zázemí

Prvňáčků je letos víc než tisícovka

Ladronkafest byl opět svátkem pro aktivní lidi

Odešel hrdina, veterán, legenda a fajn chlap....

Výměna parkovacích průkazů pro postižené

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří využívají výhod parkovacích stání pro invalidy, mají ještě do konce tohoto roku čas na výměnu průkazů za nové. Stávajícím parkovacím průkazům končí platnost 31. 12. 2012. Nahradí je průkazy nového formátu.

Výměnu průkazů označující vozidla, která přepravují těžce zdravotně postiženou osobu, provádí odbor sociálních věcí úřadu městské části. Výměna se týká pouze občanů, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Výměna průkazu se nevztahuje na občany se sluchovým postižením.

K vydání nového parkovacího průkazu je žadatel povinen předložit fotografii o rozměrech 35 x 45 mm aktuální podoby. Průkaz musí být nově opatřen i podpisem držitele průkazu. „Pokud si s sebou lidé přinesou fotografii a stávající parkovací průkaz, lze výměnu vyřídit během jedné návštěvy radnice. Zcela osamělým občanům, pro které je obtížné se dostat na úřad, je k dispozici mobilní radnice,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Köcherová.

Žadatel o vydání nového parkovacího průkazu je zároveň povinen stávající parkovací průkaz odevzdat odboru sociálních věcí. V případě dotazu se občané mohou telefonicky obrátit na p. Jaroslavu Křížovou tel. 220 189 617 nebo p. Kateřinu Blažkovou, tel. 220 189 616.



 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz