www.praha6.cz
email

Divadlo Semafor může do rekonstrukce

Divadlo Semafor v bývalé tančírně Globus bude. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil správnost postupu radnice Prahy 6 při výběru dodavatele na rekonstrukci nové divadelní scény v Dejvické ulici.

Námitky dvou firem, které se proti němu odvolaly, definitivně zamítl. „Úřad naše rozhodnutí potvrdil a nic nám nevytkl,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa.

Rekonstrukce bývalé tančírny měla být původně dokončena v srpnu. V září mělo v Globusu zahájit sezónu divadlo Semafor. Pro něj se Globus stane novou domovskou scénou. Spuštění oprav zkomplikovaly dvě firmy, které neuspěly ve výběrovém řízení na dodavatele nové scény, a proti rozhodnutí Prahy 6 se odvolaly. „Na odvolání proti výsledkům ve výběrovém řízení má každý právo. Nicméně díky tomu se dům nezačal rekonstruovat včas, a Semafor musel novou sezónu zahájit v Nosticově paláci,“ uvedl starosta. Divadlo Semafor chtělo v Globusu nejen zahájit sezónu, ale i oslavit 45. výročí od svého založení. Provizorně nyní hraje v prosto-rách bývalé konírny na Maltézském náměstí, které mu zapůjčilo ministerstvo kultury. Podle dohody se divadlo přestěhuje do Globusu, hned, jak bude opraven. Kdy však rekonstrukce začne, nedokáže zatím nikdo odhadnout. Musí se vytvořit nový harmonogram prací. „Peníze na opravu celého domu v rozpočtu jsou. Zatím ale nedokážeme určit, kdy se začne, ani kdy bude oprava skončena,“ dodal Tomáš Chalupa.

Ačkoli rozhodnutí dopadlo pro radnici naší městské části dobře, průtahy se začátkem rekonstrukce na ni mají finanční dopad. „Radnice přijde o peníze za nájem a rekonstrukce bude probíhat přes zimu, což zpomaluje práce. Vzniklou újmu však nemůžeme po nikom chtít vrátit,“ vysvětlil starosta. Celková rekonstrukce domu i tančírny bude městskou část stát zhruba padesát milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz