www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201210.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Osada Baba slaví 80 let

Přijďte fandit na Petřiny

Vítězové seniorské olympiády navštívili Roncegno

Opravenou ulici oživily Střešovické slavnosti

Šestka bez bariér radí, jak na úřad nebo do banky

Praha 6 přivítala Jiřího Ježka, nejúspěšnějšího paralympijského cyklistu a svého občana

Pražskou 50 odstartoval vítěz paralympiády Jiří Ježek

Poznejte kouzlo Podyjí

Kytarový festival zahájí v NTK nejlepší australský kytarista

Semafor mění repertoár, chystá pět premiér

Čestnými občany jsou hrdinové odboje Tři králové

Na ZŠ Interbrigády sklízeli první úrodu

V MŠ Libocká nejvíc chutná „brachová kaše“

Přednášky varují před riziky internetu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 sečetla první půlrok

Vyjádřete se ke změnám v dopravě

Opravená křižovatka bude bezpečná

Výměna parkovacích průkazů pro postižené

Tunelem až na most

Zastupitelé znovu projednávali prodej bytů

Panelákem otřásl výbuch, Praha 6 se lidem postarala o nocleh i zázemí

Prvňáčků je letos víc než tisícovka

Ladronkafest byl opět svátkem pro aktivní lidi

Odešel hrdina, veterán, legenda a fajn chlap....

Osada Baba slaví 80 let

Unikátní komplex funkcionalistického bydlení, známý jako Osada Baba, slaví letos 80 let. Městská část k tomuto výročí připravila výstavu, která prostřednictvím fotografií, plánů a modelů nechává nahlédnout do samého nitra těchto výjimečných domů. Výstava je k vidění v Galerii Chodník za výlohou Skleněného paláce, taktéž funkcionalistického skvostu.

„Výstava konaná v roce 1932 byla tak mimořádná, že podnítila mnoho generací pedagogů, studentů, architektů, stavařů a památkářů fenomén Osady Baby dále studovat, připomínat a rozvíjet,“ podotkla starostka Marie Kousalíková při slavnostním zahájení výstavy. „Osada je živým organismem, který má i dnes co vyprávět,“ dodala.

Výstava nabízí pohled na všech 33 modelů objektů postavených na Babě. Na jejich tvorbě se podíleli studenti ČVUT. „Domy jsou dnes pozměněné, aly tyto modely původních domů jsou ukázkou čistého funkcionalismu,“ řekl prof. Petr Urlich ze stavební fakulty ČVUT. „U každého modelu návštěvníci naleznou informační panel se jmény architektů i investorů,“ doplnil. Výstavu doprovází dobové fotografie.

„Zájem o výstavu otevřenou v září před osmdesáti lety byl obrovský a musela být dokonce prodloužena. Věřím, že i tato výstava se setká s ohlasem veřejnosti,“ řekla starostka Kousalíková.

Výstava na kopci

Současná expozice Osada Baba 1932 vznikla k 80. výročí architektonické výstavy Svazu československého díla, která se konala po vzoru podobných zahraničních výstav. Přes dvanáct tisíc návštěvníků tehdy přišlo na návrší nad Dejvicemi, aby si prohlédlo výstavu soudobého bydlení. Ta se ihned přiřadila se k nejvýznamnějším urbanistickým realizacím své doby.

Nebývalý zájem způsobil fakt, že se přehlídka neodehrávala pod "jednou střechou", jak u výstav bývá zvykem, nýbrž v osmi moderních domech, které zde během pouhých několika měsíců vyrostly. Lidé mohli procházet novými vilami a přímo vnímat přednosti funkcionalistické architektury.

„Domy nebyly vystavovány jako objekty technické nebo architektonické nabídky, ale jako živoucí organismy, domy konkrétních majitelů, konkrétních uživatelů," řekl o projektu spoluautor současné expozice Bohumil Beránek, vedoucí odboru územního rozvoje úřadu Prahy 6. Pro záměr výstavy byl nalezen pozemek Na Babě v Praze 6 (dříve Prahy XIX) na místě předurčeném pro bytovou výstavbu.

Netradiční uspořádání domů vychází z regulačního plánu uznávaného architekta, urbanisty a čestného občana Prahy 6 in memoriam Pavla Janáka. Vznikly tak menší parcely pro rodinné domy. Ty jsou poskládány jako šachovnice, takže si neruší výhled. Domy byly maximálně otevřeny velkými a širokými okny.

Na rozdíl od podobných akcí v jiných zemích nebyla výstava v Praze financována státem, městem ani jinou organizací. Hradili ji soukromí stavebníci, odpovědní za provedení a realizaci domu. Na projektu spolupracovali přední čeští architekti jako Josef Gočár, zmíněný Pavel Janák, František Zelenka, Hana Kučerová-Záveská, Evžen Linhart a Ladislav Žák.

Mezi původní prvorepublikové majitele vil patřili především majetnější obyvatelé z vyšší střední vrstvy, politici, právníci, lékaři, ale i umělci a samotní architekti.

Přestože dnešní podoba vil je od původního vzhledu mnohdy pozměněna, čtvrť je dodnes ceněna jako vzor moderního bydlení. Osada Baba je od roku 1993 památkovou zónou.


Domy v Osadě Baba jsou ukázkou funkcionalistické architektury.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz