www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201209.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Dny Prahy 6 nabídnou zábavu pro každého

Podloží Evropské prošlo kontrolou

S+H otevírá Zlatý fond

Do parku Kajetánka se vrátily sochy

Letiště otevřelo vyhlídkové valy pro fanoušky

Galerie Chodník spojuje historické osudy a moderní architekturu

V srpnu před deseti lety přišla velká voda

Vlastivědné vycházky

Den architektury v Praze 6

50 let školy ZŠ a MŠ Petřiny jih

Výstava fotografií Jiřího Steinbacha

Festival Živé město v Praze 6

Baseball na Kotlářce ukazuje svoji sílu

Duklu a Aritmu spojilo přátelství

Příběh malíře Jaroslava Fanty zabere téměř století

Veleslavín bude mít záchytné parkoviště u metra

Česká plochodrážní špička na Markétě

Přehlídka volnočasových aktivit potrvá celý měsíc

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od září se mění jízdní řády tramvají i autobusů

Čištění ulic již běží

Výzva pro čtenáře

Přechody u škol budou hlídat dobrovolníci

Srpnová objížďka Patočkovy končí

MČ Praha 6 zve na 1. Střešovické slavnosti v sobotu 8. září od 15 hodin

Stavby v Praze 6 znovu soutěží o Cenu starostky

Gratulujeme olympijským vítězům z Dukly Praha

Festival představí netradiční sporty a mladé talenty

Setkání v oboře spojí zdravé i vozíčkáře

Pétanque pro seniory pokračuje

Dny seniorů nabídnou nejen zábavu

Výlety pro seniory na podzim znovu

Zemřel čestný občan Prahy 6 profesor Antonín Holý

S+H otevírá Zlatý fond

Divadlo Spejbla a Hurvínka vstupuje do nové divadelní sezóny premiérou hry, na kterou si někteří diváci možná ještě pamatují. Na novinky z dejvického loutkového divadla jsme se zeptali dramaturgyně Denisy Kirschnerové.

Divadlo Spejbla a Hurvínka chystá na září obnovenou premiéru komedie pro dospělé „Dějiny kontra Spejbl“. Proč jste se rozhodli právě pro tuto hru?

Hra patří k těm nejlepším představením pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly. Když jsme se nedávno ohlíželi za 80letou profesionální činností divadla, přišlo nám zajímavé, že by diváci měli možnost vidět i hry, které díky své nadčasovosti mají stále co sdělit i dnes.  Tak  tedy vznikl nápad uvádět vedle nově vznikajících představení i to  nejlepší ze „Zlatého fondu divadla“, jak jsme tuto započatou řadu nazvali.

O čem hra je?

Prostřednictvím Spejbla a Hurvínka a díky jejich typickému vidění světa a humoru se seznámíme se skvělými objevy, které byly vynalezeny se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly  proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dějiny.

Prý byla nedlouho po svém uvedení v roce 1970 zakázána.

Hra získala velký divácký věhlas a posléze i ocenění na Loutkářském světovém festivalu. Vzhledem k protirežimním politickým odkazům a jednoznačné kritické alegorii na tehdejší zásah spřátelených vojsk, kdy například Ceasar vstoupí i s vojskem do Egypta, aby jej proti jeho vůli „zcivilizoval“,byla hra zakázána.

Domníváte se, že dnešní diváci pochopí tehdejší politický podtext?

Text hry je přepsán a aktualizován. Ale i ve svém původním znění je obsah této komedie dodnes aktuální. I když nahlížíme do různých dějinných etap, povaha a nešvary nás, lidí, se nemění. Hru jsme vybrali právě pro její nadčasovost. 

Jaké novinky divadlo kromě premiéry připravilo divákům v nové sezóně?

Chtěli bychom pravidelně uvádět představení v německém jazyce. První představení z cizojazyčné nabídky budou uvedena 8. 9., 14. 11. a 17. 11. Vybrali jsme pro tento účel hru „To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem“, která má největší úspěch jak u nás, tak u německého publika .

Malí obdivovatelé Spejbla a Hurvínka mohou od září navštěvovat kurz loutkového divadla. Co se u vás naučí?

Kurz chce seznámit děti s loutkovým divadlem a zapojit je aktivně do tvůrčího procesu. Rozvinout jejich dovednosti, zapojení fantazie. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby plnohodnotný prostředek komunikace s divákem.

Po zvolení literární předlohy si děti vyrobí jednoduché loutky, budou se je učit rozhýbat v prostoru (setkání s našimi profesionálními loutkoherci) při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby - pro rodiče.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz