www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201209.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Dny Prahy 6 nabídnou zábavu pro každého

Podloží Evropské prošlo kontrolou

S+H otevírá Zlatý fond

Do parku Kajetánka se vrátily sochy

Letiště otevřelo vyhlídkové valy pro fanoušky

Galerie Chodník spojuje historické osudy a moderní architekturu

V srpnu před deseti lety přišla velká voda

Vlastivědné vycházky

Den architektury v Praze 6

50 let školy ZŠ a MŠ Petřiny jih

Výstava fotografií Jiřího Steinbacha

Festival Živé město v Praze 6

Baseball na Kotlářce ukazuje svoji sílu

Duklu a Aritmu spojilo přátelství

Příběh malíře Jaroslava Fanty zabere téměř století

Veleslavín bude mít záchytné parkoviště u metra

Česká plochodrážní špička na Markétě

Přehlídka volnočasových aktivit potrvá celý měsíc

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od září se mění jízdní řády tramvají i autobusů

Čištění ulic již běží

Výzva pro čtenáře

Přechody u škol budou hlídat dobrovolníci

Srpnová objížďka Patočkovy končí

MČ Praha 6 zve na 1. Střešovické slavnosti v sobotu 8. září od 15 hodin

Stavby v Praze 6 znovu soutěží o Cenu starostky

Gratulujeme olympijským vítězům z Dukly Praha

Festival představí netradiční sporty a mladé talenty

Setkání v oboře spojí zdravé i vozíčkáře

Pétanque pro seniory pokračuje

Dny seniorů nabídnou nejen zábavu

Výlety pro seniory na podzim znovu

Zemřel čestný občan Prahy 6 profesor Antonín Holý

Veleslavín bude mít záchytné parkoviště u metra

U budoucí stanice metra ve Veleslavíně má vzniknout záchytné parkoviště pro automobily a autobusy s kapacitou 600 parkovacích míst. Hromadné garáže budou sloužit jako autobusový terminál i jako P+R parkoviště. O tom, že se přípravy na stavbu terminálu obnoví, rozhodli v červenci radní hlavního města Prahy.

Pražští radní souhlasili s přípravou objektového terminálu v lokalitě Veleslavín v takovém rozsahu, v jakém prošel procesem hodnocení EIA. Praha by tím neměla přijít o možnost získat sedmimiliardovou dotaci z Evropských fondů pro stavbu metra.

Terminál by měla tvořit budova se třemi podzemními a dvěma nadzemními patry. Zprovozněn by měl být v co nejkratší době po spuštění provozu metra.

Původně se počítalo s tím, že do zprovoznění nového úseku metra v roce 2014 bude v provozu autobusový terminál a záchytné parkoviště P+R na Dlouhé Míli na sídlišti Dědina. Terminál měl být součástí modernizované železniční trati Praha – Kladno, modernizace je ovšem prozatím odložena.

Vedení hlavního města proto uvažovalo o terminálu v podobném rozsahu u stanice Veleslavín, vybudování ale mělo stát asi 1,3 miliardy korun. Město hledalo úspornější varianty parkování v této lokalitě. Menší rozsah s kapacitou maximálně 120 míst by ale podle města mohl být důvodem pro zamítnutí žádosti o dotaci.

„Záměr byl posouzen Odborem ochrany prostředí magistrátu. Ten potvrdil na základě oznámení a všech odborných studií, že předložený záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. K tomuto závěru došlo i Ministerstvo životního prostředí,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.

Vyjádření starostky Marie Kousalíkové k plánované stavbě

Velkou otázkou a zároveň výzvou pro Prahu 6 je ovlivnění konečné podoby nově vznikajícího městského s ubcentra na Veleslavíně. Hlavní město Praha zde realizuje jednu z klíčových stanic na prodloužené trase metra A – stanici Veleslavín – a to se všemi návaznými dopravními vazbami, v tomto případě jde zejména o vazbu na příměstskou železnici a městské i příměstské autobusové linky.

Praha 6 velmi citlivě vnímá obavy a požadavky svých občanů, na druhou stranu však chápe, že výstavba tak kapacitního dopravního prostředku, jakým v Praze metro je, přinese nepochybně vedle řady pozitiv i negativa, a to větší dopravní a investiční zátěž území.

Nelze předpokládat, že výstupy ze stanice metra se vynoří v prostoru dnešní izolační zeleně v části dosud, bohužel, periferní stávající zástavby. Z těchto skutečností pramení i obavy místních občanů a jejich veřejné reakce.

Městská část Praha 6 deklarovala veřejně svůj zájem na realizaci autobusového terminálu pro příměstské linky doplněné zařízením P+R na Dlouhé Míli, tj. na okraji Prahy. Toto zařízení však má smysl až po vybudování liniových dopravních staveb, které zajistí návaznou městskou dopravu. Za této situace musí Praha 6 akceptovat zřízení terminálu autobusů a P+R v návaznosti na zmiňovanou stanici metra Veleslavín a to v intencích požadavku přiznané finanční dotace z fondu EU.

Autobusový terminál na Veleslavíně jako úrovňový byl již povolen v rámci stavby prodloužení metra A. Jeho zastřešení, respektive umístění do prvního podzemí považujeme za pozitivní vývoj nejen z hlediska životního prostředí místa, ale i v přístupu k řešení města jako takového. Obdobné zařízení P+R jehož kapacita 600 míst je v deklarované velikosti nutné pro přiznání finanční dotace EU.

To, čeho by chtěla Městská část Praha 6 dosáhnout je, aby při provádění stavby udržel dodavatel takové zátěže životního prostředí, které jsou pro okolí akceptovatelné. Z těchto důvodů usilujeme o získání objektivních informací o jeho zátěži. Proto bude přemístěna měřící stanice ve Veleslavíně z dnešního stanoviště v přímém ataku stavby (asi 3 metry) do míst, která budou po celkové zátěži životního prostředí v místě referovat pravdivěji. Z těchto důvodů nejsou výsledky z této měřící stanice zatím zveřejňovány.

Pevně věřím, že i přes problémy při realizaci tohoto dopravního uzlu a tvorby nové tváře Veleslavína dosáhneme v budoucnu takové proměny místa, která bude kladně přijata napříč sociálním spektrem společnosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz