www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201209.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Dny Prahy 6 nabídnou zábavu pro každého

Podloží Evropské prošlo kontrolou

S+H otevírá Zlatý fond

Do parku Kajetánka se vrátily sochy

Letiště otevřelo vyhlídkové valy pro fanoušky

Galerie Chodník spojuje historické osudy a moderní architekturu

V srpnu před deseti lety přišla velká voda

Vlastivědné vycházky

Den architektury v Praze 6

50 let školy ZŠ a MŠ Petřiny jih

Výstava fotografií Jiřího Steinbacha

Festival Živé město v Praze 6

Baseball na Kotlářce ukazuje svoji sílu

Duklu a Aritmu spojilo přátelství

Příběh malíře Jaroslava Fanty zabere téměř století

Veleslavín bude mít záchytné parkoviště u metra

Česká plochodrážní špička na Markétě

Přehlídka volnočasových aktivit potrvá celý měsíc

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Od září se mění jízdní řády tramvají i autobusů

Čištění ulic již běží

Výzva pro čtenáře

Přechody u škol budou hlídat dobrovolníci

Srpnová objížďka Patočkovy končí

MČ Praha 6 zve na 1. Střešovické slavnosti v sobotu 8. září od 15 hodin

Stavby v Praze 6 znovu soutěží o Cenu starostky

Gratulujeme olympijským vítězům z Dukly Praha

Festival představí netradiční sporty a mladé talenty

Setkání v oboře spojí zdravé i vozíčkáře

Pétanque pro seniory pokračuje

Dny seniorů nabídnou nejen zábavu

Výlety pro seniory na podzim znovu

Zemřel čestný občan Prahy 6 profesor Antonín Holý

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

  • Změny v jízdních řádech MHD se dotýkají i Prahy 6 a jejích obyvatel. Jak je vnímáte Vy?
  • Hlavní město připravuje zavedení zón placeného stání v části Prahy 6. Je to dobře?

Změny v jízdních řádech MHD se dotýkají i Prahy 6 a jejích obyvatel. Jak je vnímáte Vy?

Městská část Praha 6 již v minulosti několikrát avizovala, že nesouhlasí s prováděním větších změn linkového vedení městské hromadné dopravy před zprovozněním aktuálně prodlužované trasy metra A do  stanice Motol. Dostatečný prostor pro zásadnější změny ve veřejné dopravě se podle našeho názoru otevře v době před uvedením prodlužované části metra do provozu.
Já sama jezdím z Dejvic tramvají číslo osmnáct na Magistrát hl. m. Prahy, mnohdy bych bez této tramvajové linky nestihla jednání zastupitelstva. Nedovedu si představit, že by mě postihlo to stejné, co občany.
Městská hromadná doprava je každodenní součástí života většiny občanů Prahy 6 a navrhované úpravy jim bohužel velmi znepříjemňují život. Jistě nemusím připomínat,  jaké negativní důsledky na životní prostředí s sebou přinese odklon   cestujících  od  veřejné dopravy spojený s nárůstem využívání prostředků  individuální automobilové dopravy, pro jejíž provoz stále ještě není v naší metropoli vybudována odpovídající dopravní infrastruktura.

Hlavní město připravuje zavedení zón placeného stání v části Prahy 6. Je to dobře?

O zavedení zón placeného stání i na našem území jsme dlouhodobě velmi usilovali. Jednoznačným důvodem je vysoký počet mimopražských řidičů, kteří Prahu 6 využívají jako místo přestupu na pražskou hromadnou dopravu. Zóny byly také již zřízeny v sousedních městských částech a Praha 6 tak zatím zůstávala v tomto ohledu pozadu.
Po zavedení zón očekáváme především celkové uvolnění míst pro parkování rezidentů Prahy 6 a v průběhu dne také uvolnění krátkodobých parkovacích kapacit pro návštěvníky naší městské části.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz