www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201207.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Léto zahýbá dopravou, mění se trasy tramvají

Úspěšní žáci dostali pochvalu

Hrdina Fajtl se vrací prostřednictvím nové knihy

Informace pro provozovatele silniční motorové dopravy

Opravujete dům? Nezapomeňte vyřídit zábor chodníku

Fotbalista Masopust má u stadionu na Julisce sochu

Osud „dětí z Jenerálky“ připomíná pamětní deska

Karáskova knihovna jako lidské tělo

Praha sportovní v Písecké bráně

Výstava neopomíjí sídliště Petřiny a Červený vrch

V Semaforu hledají hyperaktivní Valerii

Výstava Popmusea nabízí průvodce popovou Prahou

Žáci Aritmy se prosadili ve Střešovicích

Jiří Ježek triumfoval dvakrát ve Španělsku

Malí cyklisté šlápli do pedálů

Manželské páry slavily výročí svatby

104 let oslavila paní Aloisie Faberová

ZŠ Červený vrch je další ekoškolou

MŠ Jílkova vítala léto

Pohár Prahy 6 měl rekordní účast dětí

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Nájmy budou od příštího roku různé, o ceně rozhodne kvalita bytu

Ředitelé škol a školek obhájili své pozice

Oprava dráhy pokračuje

Opravy na Letné změnily trasy tramvají, v červenci se uzavře Letenský tunel

MŠ Na Okraji oslavila 50 a nabírá nové děti

Praha 6 nabízí malé byty, výměnou za větší

Společenský večer Prahy 6 pomáhal

Buštěhradská dráha se opravuje, i kvůli shořelému mostu

Budoucí stanice metra mají definitivní názvy

Zastupitelé podpořili sport

Zelenou Malovanku lze podpořit peticí

Galerie Chodník má otevřeno stále

Senioři se bavili v zahradě

Mladí i slavní umělci zahráli ve Hvězdě

Tréninky pétanque pro seniory

Galerie Chodník v červenci: akademický malíř Oldřich Holub

Výstava neopomíjí sídliště Petřiny a Červený vrch

Červený Vrch, Petřiny, ale i další pražská sídliště budovaná v minulém století na území hlavního města mapuje výstava Pražská panelová sídliště, kterou lze zhlédnout v Sále architektů na Staroměstské radnici až do 16. září.

Výstava představuje na vybraných pražských sídlištích vývoj od počátků využívání prefabrikovaných prvků na přelomu 40. a 50. let až po 80. léta.

Právě na Petřinách a Červeném Vrchu se koncem 50. let uplatnily první pokusy s panelovou technologií a se zprůmyslněním výstavby ve velkých obytných celcích. „První etapa výstavby panelových sídlišť přes všechny „porodní bolesti“ dopadla většinou zdařile. Sídliště byla především budována v napojení na starší zástavbu a organicky tak zapadala do organismu města,“ říká kurátorka výstavy Klára Halmanová. Domy svou výškou respektovaly lidské měřítko a v menší či větší míře se také uplatnila snaha o výtvarné oživení či odraz světových architektonických vzorů (tzv. hotelové domy na Invalidovně a Petřinách).

Důležitou součástí výstavy je prezentace experimentální výstavby v 60. letech i budování sídlištních celků v obrovském měřítku na „zelené louce“ v 70. letech.

Výstava je doplněna o databázi výtvarného umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v Praze, kterou systematicky zpracovává umělecká skupina Vetřelci a volavky.

Cílem výstavy je ukázat, proč a jak vznikala pražská sídliště, která nyní zabírají 6 % rozlohy města, a žije na nich bezmála půl milionu obyvatel.

Na výstavě v Sále architektů jsou prezentovány dosud nezveřejněné plány a fotografie pocházející převážně z archivu Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. V rámci doprovodného programu se ve středu 15. 8. v 17 hod. koná komentovaná prohlídka výstavy. Více na www.salarchitektu.cz.

Otevírací doba: po 11–18 hod., út–ne 9–18 hod. Vstup zdarma.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz