www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201207.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Léto zahýbá dopravou, mění se trasy tramvají

Úspěšní žáci dostali pochvalu

Hrdina Fajtl se vrací prostřednictvím nové knihy

Informace pro provozovatele silniční motorové dopravy

Opravujete dům? Nezapomeňte vyřídit zábor chodníku

Fotbalista Masopust má u stadionu na Julisce sochu

Osud „dětí z Jenerálky“ připomíná pamětní deska

Karáskova knihovna jako lidské tělo

Praha sportovní v Písecké bráně

Výstava neopomíjí sídliště Petřiny a Červený vrch

V Semaforu hledají hyperaktivní Valerii

Výstava Popmusea nabízí průvodce popovou Prahou

Žáci Aritmy se prosadili ve Střešovicích

Jiří Ježek triumfoval dvakrát ve Španělsku

Malí cyklisté šlápli do pedálů

Manželské páry slavily výročí svatby

104 let oslavila paní Aloisie Faberová

ZŠ Červený vrch je další ekoškolou

MŠ Jílkova vítala léto

Pohár Prahy 6 měl rekordní účast dětí

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Nájmy budou od příštího roku různé, o ceně rozhodne kvalita bytu

Ředitelé škol a školek obhájili své pozice

Oprava dráhy pokračuje

Opravy na Letné změnily trasy tramvají, v červenci se uzavře Letenský tunel

MŠ Na Okraji oslavila 50 a nabírá nové děti

Praha 6 nabízí malé byty, výměnou za větší

Společenský večer Prahy 6 pomáhal

Buštěhradská dráha se opravuje, i kvůli shořelému mostu

Budoucí stanice metra mají definitivní názvy

Zastupitelé podpořili sport

Zelenou Malovanku lze podpořit peticí

Galerie Chodník má otevřeno stále

Senioři se bavili v zahradě

Mladí i slavní umělci zahráli ve Hvězdě

Tréninky pétanque pro seniory

Galerie Chodník v červenci: akademický malíř Oldřich Holub

Informace pro provozovatele silniční motorové dopravy

Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další související předpisy.

Tento zákon mění podmínky pro provozování silniční motorové dopravy. Nově jsou druhy dopravy rozdělené na provozování silniční motorové dopravy malými vozidly (malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) a na silniční motorovou dopravu velkými vozidly (velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Pro provozování motorové dopravy malými vozidly nestanovuje živnostenský ani silniční zákon žádné zvláštní podmínky. Nově jsou však upraveny podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel. Žadatel o koncesi musí splnit zvláštní podmínky provozování živnosti, kterými jsou:

● usazení

● dobrá pověst

● finanční způsobilost

● odborná způsobilost

Podnikatelé, kteří byli oprávněni ke dni účinnosti zákona provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly a kteří ji hodlají i nadále provozovat, musí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stanovených podmínek. Pokud podnikatel ve stanovené lhůtě (tj. do 1 června 2013) nepožádá o změnu nebo nesplní zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese tak, že omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz