www.praha6.cz
email

Matematika může být i koníčkem

Jednou ze soutěží, ve které žáci základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií prokazují své znalosti, je matematická olympiáda. V pěti kategoriích obvodního kola letos soutěžilo celkem 172 žáků z většiny škol Prahy 6.

Žáci devátých ročníků a kvart gymnázií postoupili ještě do celopražského kola. Uspořádáním tohoto kola letos pověřila Jednota matematiků a fyziků naši školu. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků – z toho 23 z 12 gymnázií a 17 ze 13 ZŠ. Na prvních dvou místech se umístili žáci z gymnázií Ústavní a Špitálská, na dalších místech pak ze ZŠ Červený Vrch, gymnázií Ch. Dopplera, Truhlářská a Ústavní.

V náročné soutěži a ve značné konkurenci se naši žáci neztratili, naopak – stali jsme se po gymnáziu CH. Dopplera druhou nejúspěšnější školou v Praze. Žáci z naší třídy s rozšířenou výukou matematiky tak dokázali, že jejich zájem o matematiku je opravdový.

Bližší výsledky obvodních kol spolu s informací o třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů najdete na www.zscvrch.cz nebo dotazem v naší škole na tel. čísle: 353 581 71–2.

Jana Matoušová,
ředitelka ZŠ Červený Vrch

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz