www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Od konce války uplynulo 67 let

Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Věnce u památníku československým zahraničním vojákům na Vítězném náměstí v Dejvicích položila starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, radní Veronika Vymětalová a Ondřej Balatka i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Vzpomínkového aktu se zúčastnili také lidé z Generálního štábu Armády ČR i váleční veteráni, mezi nimi především čestný občan Prahy 6 Tomáš Sedláček. Odsud se všichni přesunuli do Technické ulice, kde uctili památku českých parašutistů. Pieta skončila na náměstí Svobody u památníku padlých československých letců za druhé světové války.

Příznivci vojenské historie si 7. května nenechali ujít ojedinělou příležitost před Skleněným palácem. Zastavil se zde konvoj rekonstruující do nejmenších možných detailů od typů a vybavení vozidel, přes počet a hodnost členů konvoje až po přesné dodržení itineráře tzv. misi Velichovky 7. května 1945. Účastníci rekonstrukce se na nám. Svobody zastavili skoro na hodinu a ochotně přítomným pamětníkům, mládeži i dětem ukazovali vojenská vozidla, dobové dokumenty i proviant vlastní výroby v historicky věrných obalech.

Motorizovaný oddíl 23. průzkumné squadrony 16. obrněné divize 3. armády USA jel tehdy předat německému maršálu Ferdinandu Schörnerovi zprávu o německé kapitulaci ve francouzské Remeši. Tam došlo k rozhodnutí, že je nutné doručit zprávu o kapitulaci i do štábu skupiny armád Střed, která se nacházela za dohodnutou sovětsko-americkou demarkační linií na území Protektorátu Čechy a Morava. „Úkolem bylo dopravit do Schörnerova štábu vyslance Dönitzovy vlády, který měl maršálu Schörnerovi oznámit podpis bezpodmínečné kapitulace,“ říká Tomáš Jakl, historik z Vojenského historického ústavu.

Z Plzně se tedy 7. května 1945 večer vydala mise složená z amerických vojáků a německého plukovníka, kteří vyrazili za demarkační čáru do prostoru, kde lidé stále ještě čekali na příchod osvobozeneckých armád. Misi tvořilo pět obrněných vozů M 8 Greyhound, tři džípy, dvě štábní limuzíny, rozhlasový a sanitní vůz. Cesta vedla přes Žebrák a Beroun do Prahy, pokračovala přes Hradec Králové do lázní Velichovky, hlavního stanu skupiny armád Střed, kde konečně nalezla maršála Schörnera. Mise se po předání dokumentů o kapitulaci vrátila zpět do Plzně 8. května okolo 18 hodiny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz