www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Písecká brána až do 17. června představuje výstavu fotografií Tarase Kuščynského. Vernisáž se uskutečnila v předvečer fotografových nedožitých osmdesátin. Výběr nejznámějších fotografií, který sestavila kurátorka Daniela Mrázková, vyzdvihuje jedinečnost jeho díla.

Taras Kuščynskyj (25. 5. 1932–27. 12. 1983), narozený v Praze, prožil dětství na Podkarpatské Rusi. Vystudoval architekturu v Praze 6 a zde si také vyhlédnul svoji nejznámější modelku Danu. Jeho spolužáky byli Pavel Bobek nebo Jan Kaplický. V roce 1966 proměnil svoje fotoamatérství v profesi. Po krajinářských počátcích přešel k portrétu, zejména ženskému, odkud byl už jen krůček k fotografii aktu. Žánru, který po ideologickém vymýcení z fotografie během 50. let 20. století si v následujícím období znovu dobýval právo na existenci.

Kuščynskyj počátkem 70. let vnesl do žánru aktu svěží, přirozenou erotiku a rozevlátou dynamiku, působivě propojil ženskou nahotu s portrétem. Byl tím, kdo vyvedl své modely z ateliéru do volné přírody, aby metaforicky vyjádřil, čeho je člověk nedílnou součástí. Kvality své volné tvorby přenášel do fotografie užité (časopisecká ilustrace, divadelní fotografie, kalendáře, plakáty, gramofonové přebaly, propagační snímky šperků) a stal se tak v domácích podmínkách průkopníkem nové reklamy oslovující zejména mladou generaci. O jeho značnou popularitu se postarala i jeho spolupráce s kulturními časopisy, především pak s týdeníkem Mladý svět oslovujícím svou nonkonformitou mladou generaci, silný dopad měly i firemní kalendáře s jeho snímky, anebo nápadité fotografování interiérů a jeho portréty významných herců či uznávaných tvůrců (Werich, Horníček, Sudek, Suchý).

Výstavu k nedožitým narozeninám fotografa Tarase Kuščynského pořádá Porte o. s. a rodina autora za podpory Hlavního města Prahy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz