www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Domov svaté Rodiny si v loňském roce připomněl 20 let existence. Tehdy, v roce 1991, se začala psát první kapitola života v domově pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Za podpory rodičů, přátel a svých spolupracovníků jej založila sestra Akvinela L. Loskotová, čestné občanka Prahy 6.

Po dvaceti letech provozu jeden ze dvou objektů Domova, v Ulrychově na Petřinách, nutně potřeboval generální rekonstrukci. Nedostačoval požadavkům současných standardů kvality poskytování sociální služby. Neměl bezbariérový přístup, odpovídající stravovací provoz ani hygienické zázemí. Navíc bylo třeba nahradit dvoutraktový objekt s průchozími ložnicemi novou úpravou, která by respektovala soukromí klientů.

Od ledna se započalo s rekonstrukcí. Nejprve to byly především bourací práce v interiéru budovy, aby dispozičně odpovídala záměrům rekonstrukce. Následovala sanace statických poruch konstrukcí a zemní práce na severní a jižní straně objektu.

„Jsme si vědomi, že ruch na stavbě není příjemný. Doufáme, že se dílo v letošním roce podaří dokončit, aby se naši klienti mohli na počátku příštího roku nastěhovat. Domov by měl také sloužit i pro další uživatele sociálních služeb,“ říká ředitel domova Tomáš Biňovec.

Pokud se shromáždí dostatek prostředků na vybavení, plánuje vedení domova vytvořit i nový stravovací provoz, který budou moci využívat i občané z místní lokality na Petřinách.

Díky rekonstrukci se rozšíří lůžková kapacita objektu na celkových čtyřicet klientů, provoz rehabilitace a výtvarných i muzikoterapeutických dílen. „Plánujeme oslovit také aktivní seniory, kteří by chtěli jako dobrovolníci pracovat v dílnách nebo v ostatních sociálních kontaktech s klienty,“ říká ředitel Biňovský.

Domov svaté rodiny pravidelně dlouhodobě podporuje i Praha 6. Nyní, během celkové rekonstrukce objektu na Petřinách, poskytla jeho obyvatelům dočasné náhradní ubytování v obecních bytech a rovněž v Domě s pečovatelskou službou v Liboci. Každoročně navíc poskytuje Domovu finanční příspěvek v rámci grantů, přispívá i výtěžky z nejrůznějších charitativních akcí.

Dny dárců

Domov svaté rodiny uspořádal v květnu Dny dárců a přátel Domova. Veřejnost si mohla prohlédnout terapeutické dílny, zahradu a vnitřní prostory Domova v Liboci, ve kterém žije 72 klientů Domova.

Večer věnovaný dárcům a přátelům domova se konal také v Písecké bráně. Bez nároku na honorář vystoupil taneční soubor Trn v Oku se slavným charlestonem, zazpívala Petra Černocká. V dražbě fotografií J. Lhotského jen velmi málo fotografií zůstalo bez majitele. Výtěžek z dražby půjde na vybavení gastroprovozu Domova na Petřinách.

Dárci, kteří jsou ochotni přispět na vybavení domova (nábytek pro klienty, židle do jídelny, gastro provoz), mohou tak učinit na darovací účet Domova: 10006-242242061/0100. „Za každý dar jsme vděční,“ říká Biňovec.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz