www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky





2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Mateřské školy z Petřin se v květnu utkaly při své šesté olympiádě. Pořádala ji stejně jako v minulých letech mateřská škola Bubeníčkova.

Na školním hřišti ZŠ Petřiny-jih se sešlo 50 soutěžících dětí z okolních školek Volavkova, Sbíhavá, Na Okraji, MŠ Petřiny-jih a pořádající školky Bubeníčkova. Své síly měřily v hodu do dálky, štafetovém běhu, skoku do dálky a v překážkovém běhu.

Děti nastoupily v dresech barvy své školky a se svojí „olympijskou vlajkou“. Vítězi se stali oranžoví z MŠ Petřiny-jih, druzí skončili zelení z MŠ Na Okraji, třetí žluté družstvo z MŠ Sbíhavá, čtvrtí červení domácí a medaili za 5. místo si odnesli modří z MŠ Volavkova. Petřinské olympijské hry zahájila starostka Marie Kousalíková. Hostem olympiády byl cyklistický závodník, účastník OH v Athénách a reprezentační trenér René Andrle, který předal dětem medaile.

Tuto sportovní akci podpořila městská část, za finanční příspěvek pořídili organizátoři ceny pro vítěze. Na vítězné družstvo čekal pohár, pro všechna družstva byly připraveny dárky v podobě sportovního náčiní.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz