www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Zastupitelé hlavního města jednali o změnách ve stávajícím územním plánu. Tři z několika desítek schválených změn se týkají Prahy 6, a to oblasti Malovanky, bývalého Strnadova zahradnictví na Veleslavíně a křižovatky u ruzyňského letiště.

V současné době se připravuje nový metropolitní územní plán Prahy. Do té doby než bude hotov, rozhoduje zastupitelstvo hlavní města o celoměstsky významných změnách v současném plánu.

Pražští zastupitelé v dubnu schválili, že u portálu Strahovského tunelu může být postaveno multifunkční operační středisko dispečinku TSK. Územní plán počítal s tím, že místo nad stávajícími podzemními garážemi bude zatravněno. Nyní tam může vyrůst dvoupatrový objekt, ve kterém bude multifunkční operační středisko s dopravní ústřednou, centrem krizového řízení, budou se zde shromažďovat data z kamerového systému. Protože bude dům ve svahu, neměl by opticky rušit okolí, naopak by měl splynout s okolními domy. Obklopovat by jej měl veřejně přístupný parčík s lavičkami.

Praha 6 náhradou za změnu v územním plánu hodlá prosadit zazelenění křižovatky Malovanka. Městská část již zahájila zpracování dokumentace pro územní řízení i posuzování dle požadavků Státního fondu životního prostředí. Pokrytí křižovatky zelení by mělo být částečně financováno z dotačního programu tohoto fondu, o zbytek by se měly podělit obecní instituce. Zelená Malovanka by měla přijít na 100 milionů korun.

Další změna územního plánu umožňuje bytovou výstavbu v lokalitě bývalého Strnadova zahradnictví ve Veleslavíně. Výhledově by zde měl vzniknout obytný komplex s centrálním náměstím a parkem. Oproti původním návrhům zastupitelé výrazně snížili kód míry využití území na stupeň C. Charakter zástavby by tak měl odpovídat spíše činžovním vilám.

Poslední souhlas dali zastupitelé změně, která povede k dobudování mimoúrovňové křižovatky Lipská Aviatická.

Zastupitelstvo hlavního města naopak pozastavilo projednávání změny, která se týkala pozemků podél Kamýcké ulice v Sedlci. K této změně se již dříve vyjadřovala radnice Prahy 6, která požadovala snížit hustotu zástavby i zajistit občanskou vybavenost v lokalitě.

Vznikne metropolitní plán

Pražští radní v květnu souhlasili s ukončením prací na doposud připravovaném územním plánu, který se chystal od roku 2007. Současně schválili zahájení prací na novém Metropolitním plánu. Během let se ukázaly slabiny dosavadního přístupu k územnímu plánování. Metropolitní plán by měl být jednodušší, přehledný a pouze určí jednoduché základní funkční využití území města vymezením zastavěného a nezastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území. Návrh ještě musí schválit zastupitelé.


Více o projektu Zelená Malovanka na webu www.malovanka.eu.


Multifunkční středisko by mělo stát nad portálem Strahovského tunelu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz