www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Koupaliště Petynka letos podruhé změnilo ceník. Od poloviny května mají vstup zdarma lidé nad 70 let. Zvýhodněný vstup mají také rodiny s dětmi. Systém předplatného zůstává stejný jako vloni. O Změnách rozhodla radnice.

„Senioři nad 70 let musí při příchodu pouze prokázat svůj věk předložením platného občanského nebo řidičského průkazu a zapsat se do evidence příchozích,“ vysvětluje František Petřík, obchodní manažer Sneo. Také rodinné vstupné je od května levnější – rodina (myšleno 2 dospělí plus dvě děti, ale i jeden dospělý a jedno dítě) získá na vyžádání slevu z nezlevněného jednorázového vstupného 50 korun. „Doufáme, že kromě rodin s dětmi, k nám zavítají také senioři s vnoučaty. S ohledem na stávající životní styl a zaneprázdněnost rodičů se to přímo nabízí,“ říká Petřík.

Také změny v předplatném se vrátily k systému nastavenému v loňském roce. V rámci předplatného bude započítávána pouze každá započatá hodina, jak tomu bylo v minulých letech. „První úprava cen, vyvolaná změnami cen energií a DPH se setkala s poměrně nepříznivou reakcí pravidelných návštěvníků koupaliště,“ říká Václav Pátek, ředitel společnosti Sneo, která koupaliště provozuje. „Grémium starostky si proto v reakci na vzniklou situaci vyžádalo změnu, kterou jsme obratem zapracovali do ceníku,“ dodává. Městská část je jediným akcionářem společnosti, proto o změnách může rozhodovat.

Návštěvníci koupaliště si kromě předplatného mohou zakoupit jednorázové vstupenky buď papírové, nebo čipové. U ceny těchto vstupenek došlo pouze k minimálním změnám a ještě pouze ve vybraných časech. Čipové vstupenky, na rozdíl od těch papírových, umožňují použití šatních skříněk.

Petynku zdobí sochy

Celý květen měli návštěvníci Petynky možnost obdivovat dřevěné sochy mistrů řezbářů, které během pěti dnů vytvořili Jan Švadlenka, Jiří Genzer, Jiří Kašpar, Jiří Kobr a Tomáš Dostál – Bosambo. Každý z nich před zraky návštěvníků během pěti dnů vytvořil motorovou pilou jednu sochu. Vzniklá díla jsou určena k prodeji s cílem věnovat výtěžek akce na dobročinné účely. Zakoupené sochy si mohou zákazníci samozřejmě odvést. „Ještě raději bychom byli, kdyby v rámci svého donátorství sochy i nadále ponechali v areálu. V takovém případě budeme rádi viditelně a s poděkováním případné dobrodince prezentovat,“ říká František Petřík.

Režisér a kameraman Ladislav Štěpán celý průběh řezbářského sympozia zpracovává do filmové podoby. „Doufám, že budou následovat ročníky další a za pár let z toho třeba může být zajímavý časosběrný dokument,“ dodává s tím, že sochy na Petynce by časem mohly tvořit galerii pod širým nebem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz