www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Radní Prahy 6 v dubnu 2012 rozhodli o zvýšení nájmů v obecních bytech od letošního září. Zároveň rozhodli o poskytnutí slevy na nájemném do konce roku. Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty JUDr. Štěpána Stupčuka, do jehož gesce patří správa domovního bytového fondu.

Jaké nájemné tedy lidé v obecních bytech zaplatí?

Nájemné v obecních bytech je stanoveno na hranici možného zvýšení dle zákona (nejvýše 147 korun za metr čtvereční). Zároveň byla každému nájemci poskytnuta městskou částí sleva v takové výši, aby se skutečná celková výše placeného nájmu nezměnila do konce roku 2012. Odmítáme plošné zvyšování nájemného, tedy postup, který uplatňují některá města a městské části. Od posledního navýšení nájmu v roce 2009 až do konce letošního roku tak nájemné zůstane stále stejné.

Jak tomu bude od 1. ledna 2013, kdy sleva přestane platit?

Do letošního podzimu budou obecní byty znalecky posouzeny a nájemné v nich od 1. 1. 2013 bude stanoveno dle kvality bytu a jeho polohy, tak aby odpovídalo nájemnému v místě a čase obvyklém. O konkrétní výši takto stanoveného nájemného budou nájemníci informováni s dostatečným předstihem. Předpokládám, že nejpozději v podzimních měsících letošního roku. Významnou změnou je i to, že nájemníci od 1. 1. 2013 budou mít možnost – v případě pochybností o správné výši jimi hrazeného nájemného – obracet se na soud, aby určil jeho spravedlivou výši, která odpovídá nájemnému v čase a místě obvyklém.

Jakou tedy čekáte výši nájmů po posouzení bytů pro období po roce 2012?

Předpokládám, že v důsledku tohoto postupu lze v řadě případů očekávat i pokles nájemného u některých bytů, tedy pod současný průměr 95 korun za metr čtvereční. U některých bytů může být současná výše nájemného zachována, u těch nejkvalitnějších bytů může dojít ke zvýšení až na 147 korun za m2. Přes tuto částku ale nájmy nepůjdou.

Jak budete řešit případy, kdy nájemce prokazatelně a z objektivních důvodů nové nájemné nedokáže platit?

Obecný postup pro stanovení nájemného, o němž jsem právě hovořil neřeší stanovení nájemného v sociálních bytech. Zde budeme postupovat odlišně, tak abychom byli schopni zohlednit individuální situaci každého nájemce sociálního bytu. V současné době připravujeme návrh postupu, jak stanovovat nájemné v sociálních bytech. Stále také nabízíme seniorům z Prahy 6 možnost výměny většího bytu za menší, s nižším nájemným, a to i těm, kteří bydlí v domech soukromých vlastníků. Senioři, kteří mají o tuto výměnu zájem a splňují stanovené podmínky, se pak mohou hlásit na radnici, a to až do konce letošního září. V majetku Prahy 6 zůstane také nejméně 600 bytů, které budou plnit funkci sociálního bytového fondu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz