www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Socha fotbalisty Josefa Masopusta bude 31. května v 15 hodin slavnostně odhalena u stadionu Juliska. Městská část proto pro důstojné umístění sochy zrevitalizovala prostor před stadionem.

Iniciátorem vzniku sochy byl Klub přátel Josefa Masopusta. „Trvalo nějaký čas, než jsme pana Masopusta přesvědčili, aby socha vznikla. Nakonec svolil, ale měl podmínku, aby byla socha obklopena i připomínkami na jeho nejlepší spoluhráče. Proto bude kolem skulptury rozmístěno jedenáct pamětních dlaždic s jejich jmény," řekl Petr Matějka z Klubu přátel Josefa Masopusta.

Úpravy prostoru pro umístění sochy svého čestného občana si vzala na starost Praha 6.

Okolí sochy je doplněno novými stromy, slavnostním osvětlením, lavičkami a dalším mobiliářem.

Bronzová socha v podobě běžícího fotbalisty žonglujícího s míčem, v mírně nadživotní velikosti, má výšku 2,3 m. Bude umístěna na žulovém podstavci v ulici Na Julisce. Podstavec a hlavní socha budou natočeny hlavní osou tváří směrem ke stadionu, kolem sochy budou v dlažbě zapuštěny otisky nohou dalších úspěšných fotbalistů. Za sochou bude umístěna stěna s plaketami a reliéfem Dukly.

Josef Masopust, který vloni oslavil své 80. narozeniny, je největší postavou českého fotbalu ve 20. století. V roce 1962 hrál za tehdejší Československo ve finále mistrovství světa v Chile proti Brazílii a vstřelil budoucím mistrům světa gól, v témže roce získal Zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu. Dosáhl vynikajících úspěchů jako hráč zejména v dresu Dukly Praha a prosadil se i jako trenér, vedl i národní tým. Od roku 2003 je čestným občanem Prahy 6.


Místo, kde bude stát socha slavného fotbalisty, upravila městská část do podoby parčíku s lavičkami a stromy. Socha bude slavnostně osvětlena.

Slavnostní otevření parku Juliska se sochou Josefa Masopusta od akademického sochaře Josefa Nálepy se uskuteční

ve čtvrtek 31. 5 od 15 hodin

pod záštitou Ministra obrany ČR RNDr. Alexandra Vondry a starostky MČ Prahy 6 Ing. Marie Kousalíkové

Současně s odhalením sochy největší legendy českého fotbalu v historii bude představen Chodník slávy Hvězdné XI. Dukly Praha při příležitosti 50. výročí zisku stříbrných medailí z MS v Chile 1962, kde Dukla Praha měla zastoupení sedmi svých hráčů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz