www.praha6.cz
email

Pět milionů na půjčky pro zatopené

Zastupitelstvo m. č. Praha 6 schválilo poskytnutí půjček z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) Prahy 6 výhradně majitelům domů postižených povodní. Jedná se přibližně o částku 5 mil. Kč.

Jak uvedl místostarosta Tomáš Chalupa, který je mimo jiné odpovědný za finance, „důvodem je snaha pomoci vlastníkům domů postižených povodněmi. Původně jsme předpokládali, že nové kolo – mimořádné kolo půjček vyhlašováno nebude a prostředky, které jsme již získali ze splátek poskytnutých půjček v předchozích letech, budou směřovat na pokrytí našich nákladů spojených se splácením této půjčky magistrátu," dodal. Podle něj si však mimořádná situace vyžádala mimořádné řešení. Zastupitelé městské části proto jednomyslně rozhodli vyhlásit zvláštní, mimořádné kolo určené pouze a výhradně vlastníkům, kteří mají nemovitosti v povodňových oblastech a byli postiženi povodněmi, aby se přihlásili o půjčku. Pro městskou část to ve finančním důsledku znamená, že prostředky, které by jinak byly použity na úhradu vlastních závazků, budou znovu půjčeny vlastníkům, a tyto závazky Praha 6 pokryje z jiných finančních prostředků.

Praha 6 splácí od roku 2000 každoročně na účet Magistrátu hl. m. Prahy z účtu m. č. Praha 6 10 % z půjčky 27 mil. Kč, tzn. že dosud bylo vráceno 8,1 mil. Kč.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz