www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Mateřské školy v Praze 6 jsou opět zaplněny do posledního místa. Během léta díky úpravám ve dvou školkách přibude dalších 25 míst. Téměř všechny tříleté děti tak budou moct od září nastoupit do školky.

Praha 6 včas zareagovala na demografický nárůst počtu dětí, současná kapacita mateřských škol je téměř 2800 míst. Od roku 2001 došlo ke zvýšení kapacity o 50 % a oproti roku 2008 o více než čtvrtinu. „Pro nadcházející školní rok má Praha 6 k dispozici ve svých mateřských školách 816 míst, což je proti předchozím letům další nárůst,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka.

Z výsledků zápisů do mateřských škol vyplývá, že kromě všech předškoláků, které jsou ředitelé školek povinni přijmout dle školského zákona, bylo nepřijatých dětí starších tří let v celé Praze 6 pouze 27. „Tyto děti budou umístěny v rámci dodatečného zápisu na konci prázdnin,“ ujišťuje Balatka. Nová místa vzniknou v MŠ Na Okraji přebudováním školnického bytu i navýšením kapacity stávajících školek, například MŠ Parléřova.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do školky obdrželo celkem 379 rodičů z Prahy 6. Jednalo se vždy o děti, kterým do 31. 8. tohoto roku nejsou tři roky, nebo které se přihlásily pouze k dopolednímu pobytu ve školce. „Podle stanovených kritérií pro přijetí mají přednost děti, které před nástupem do školky dovršily třetí rok,“ upozorňuje Balatka s tím, že v případě uvolnění kapacity jsou místa ve školkách průběžně doplňována.


Ve školkách bude od září dovádět víc dětí než letos.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz