www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

  • Jak se slaví v Praze 6 Den dětí?
  • Je pro Vás letošní měsíc červen něčím výjimečný?
  • 21. června také začíná léto...

Jak se slaví v Praze 6 Den dětí?

S malinkým předstihem, tedy už na 29. května přichystala Praha 6 pro ty menší děti odpoledne plné her, soutěží a jiných radovánek u Ústřední vojenské nemocnice. Myslím, že se tato akce dětem moc líbila a opravdu si ji dokonale užily. Připraven je samozřejmě také tradiční dětský den na 1. června na Petynce, kde si mohou děti užít spolu s postavičkami Čtyřlístku plno zábavy v podobě sportovních aktivit, trampolíny, skákacího hradu ale také opékání špekáčků či ukázek hradní stráže, městské policie, první pomoci, BESIPu nebo hasičů. 2. června pak ještě proběhne Dětské odpoledne v KC Kaštan. V neděli 3. června se děti mohou přijít pobavit na Den dětí na Babě, který bude také vyplněn soutěžemi, výtvarnými dílnami a dětskými divadelními představeními.

Je pro Vás letošní měsíc červen něčím výjimečný?

Letos 4. června si připomínáme sedmdesáté výročí úmrtí zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha, který zemřel na následky atentátu z 27. května v nemocnici na Bulovce. 10. června také vzpomeneme na smutné výročí vyhlazení Lidic a o čtrnáct dní později Ležáků, tedy obcí, které nacisti smetli z povrchu zemského v odpověď za smrt svého vysokého představitele a pro Čechy jednoho z nejnebezpečnějších tyranů. Na tato data by se v naší historii nemělo nikdy zapomenout a já pevně věřím, že i po dlouhých sedmdesáti letech, bychom měli s úctou vzpomenout na neuvěřitelná hrdinství a statečnost těch, kteří se podíleli na atentátu, ale i na všechny tragické oběti našich občanů, kteří přišli v těchto pro národ krutých časech o život. Připomínat těžké období heydrichiády bude i pamětní deska na památku čtyřiceti šesti dětí, které byly internovány poté, co se jejich rodiče stali oběťmi nacistického teroru. Městská část ji 11. června odhalí na zámečku Jenerálka.

21. června také začíná léto...

To je samozřejmě pravda, červen, který se snad jmenuje podle barvy jahod, které teď právě dozrávají, znamená nástup slunce, koupání a volného času. Ale také konec školního roku, přípravu na prázdniny a také samozřejmě vysvědčení. Přála bych proto všem dětem, aby přinesly domů jen samé hezké známky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz