www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Nový park Kajetánka se otevřel veřejnosti. Lidé tak mají v samém srdci Břevnova relaxační plochu, kterou mohou využívat k procházkám a odpočinku. Parku dominuje opravená historická usedlost Kajetánka.

Zarostlá džungle společně s rozpadlým zámečkem byla poslední roky ostudou celé lokality a majitelé péči o ni zanedbávali. Po dvouleté rekonstrukci se nyní proměnila v anglický park s labyrintem cest, zrekonstruovaným jezírkem a altánkem pro odpočinek. Místní lidé navíc získali pěší propojení mezi ulicemi Radimova a Na Petynce, po kterém dlouho volali.

Proměnu parku si pochvalují zejména starousedlíci. „Když jsem byla mladší, tak jsem do parku chodila. Po revoluci se to změnilo, všude nepořádek, v ruině se scházeli bezdomovci, byla to ostuda. Jsem ráda, že je to tu opět krásné,“ říká paní Libuše Kolomazníková, jedna z místních obyvatelek. Navíc oceňuje, že může do parku s pejskem, i když musí ten být na vodítku.

Studenti z nedalekých kolejí už nyní využívají klidný park k učení na zkoušky.

Park je pro veřejnost otevřen od 6 hodin do půlnoci, poté se jeho brány uzavřou. Přes noc zůstane veřejnosti nepřístupný a otevře se opět ráno. Zakázáno je také vstupovat do vodní nádrže, kterou protéká potok Brusnice.

Bývalý zámeček Kajetánka, opravený pod dohledem památkářů do své historické podoby z 18. století, lidem nabízí možnost občerstvení v kavárně. Městská část zde výhledově počítá s pořádáním společenských a kulturních akcí.

V době, kdy byl zámeček na počátku minulého století majetkem bývalého starosty Kolátora, byl park ozvláštněn sochami Vojtěcha Suchardy. I nyní by mohly park zdobit sochy. Městská část jedná s Galerií hlavního města o zapůjčení sochařských děl.

Usedlost i celý park na své náklady obnovila soukromá společnost, která byla jejich vlastníkem a v lokalitě postavila soubor obytných domů. Po rekonstrukci byl park i se zámečkem převeden do majetku Prahy 6 výměnou za pro městskou část nevyužitelné pozemky v této lokalitě.

Z historie usedlosti

Na místě dnešního areálu zámečku Kajetánka se nacházela vinice ve vlastnictví benediktinek z Pražského hradu. Vinice byla později změněna na zahrady a roku 1628 jednu z nich koupila hraběnka z Martinic. Její syn Bernard Ignác Martinic v ní nechal vystavět v roce 1665 kapli Panny Marie, jejíž správu svěřil řádu Kajetánů, kterému současně věnoval celou usedlost zahrnující ovocné sady, vinice, zmíněnou kapli, obytný dům a dvě menší kapličky.

Kajetáni zde založili menší klášter, který byl zrušen za vlády Josefa II v roce 1783. Následně koupil usedlost Kajetánka zemský podkomoří Jan hrabě z Hennetu a přestavěl ji na menší zámeček.

Později přešla usedlost do majetku Kouniců, kteří zde zřídili anglický park. Kajetánka poté střídala často majitele a od roku 1878 zde byla továrna vyrábějící voskovaná plátna, výletní restaurace i obytný dům. Ve 30. letech minulého století patřila tehdejšímu místnímu starostovi Janu Kolátorovi. V roce 1948 byla nemovitost vyvlastněna. Před rokem 1989 byl objekt využíván jako Obvodní dům pionýrů a mládeže. V 90. letech se Kajetánka ve špatném stavu vrátila rodině Kolátorů. V roce 2009 zahájil nový majitel, společnost Bozner, celkovou obnovu usedlosti i parku.


Kolem roku 1920 sloužil zámeček jako hostinec.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz