www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201204.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Jaro zaklepalo na bránu, chystají se akce pro veřejnost

Za vysloužilý elektroodpad dostanou hračky

Cvičení pro seniory se přesune ven

Komise pro bezpečnost vyrazila do terénu

Brána seniorům otevřená, začíná klub Fresh senior

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Letiště Praha slaví 75 let

Kamera nad Prahou zajistila úspěch v soutěži

Hanspaulská škola slaví 80

Profesoři na podiu

Sezónu na Petynce zahájí řezbářské sympozium

Armáda i veřejnost si připomenula smrt hrdiny Morávka

Házenkáři Dukly válí

Projekt podpořil znevýhodněné žáky

Tvořily děti i rodiče

Trhy po zimě přilákaly tisíce kupujících

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 se o své nájemníky postará

Nemocné lípy v aleji nahradí nové stromy

Upravuje se místo pro Masopustovu sochu

Tunel Blanka bude hotov v roce 2014, i přes změny v termínech

Nové doklady si můžete vyřídit každý všední den

Jarní úklid v ulicích začal

Opravy chodníků pokračují

Cena Thálie opět v DD

Živnostníci z Prahy 6 mají ocenění

S papírovou vlaštovkou o titul

Ředitelé škol a školek musí znovu projít konkurzem

Šestka gratuluje ke stým narozeninám

Komise pro bezpečnost vyrazila do terénu

Bezpečnostní komise Rady městské části sešla na svém výjezdním jednání. V březnu navštívili její členové hasičskou stanici na Heyrovského náměstí na Petřinách.

„Výjezdní zasedání slouží k tomu, aby se členové bezpečnostní komise seznámili s podmínkami výkonu služby těch, kteří odpovídají za zajištění bezpečnosti našich občanů, ale také s úrovní technického a materiálního vybavení bezpečnostních složek a jeho využíváním,g uvedl předseda komise Miloš Balabán. Výjezdní zasedání zároveň umožňují, aby se členové komise přesvědčili o důležitosti a efektivitě podpory, kterou Rada městské části a zastupitelstvo poskytuje bezpečnostním složkám. „Jedná se nejen o poskytování bytů jejich příslušníkům, což upevňuje jejich sounáležitost s Prahou 6, finanční odměny nejlepším policistům, strážníkům a hasičům, ale i o přímou podporu k zabezpečení moderního zázemí výkonu služby,g vysvětlil Balabán.

Posledním příkladem je poskytnutí dotace k vybudování učebny prevence pod názvem „Centrum bezpečnosti“ umístěném právě v Hasičské stanici 2 na Petřinách. „Z celkové dotace 185 tisíc korun přispěla šestá městská část 50 tisíci, zbytek poskytl magistrát hlavního města,“ říká místostarosta Jan Záruba, který má na starosti oblast bezpečnosti.

Slavnostní otevření Centra bezpečnosti se uskuteční v dubnu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz