www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201204.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Jaro zaklepalo na bránu, chystají se akce pro veřejnost

Za vysloužilý elektroodpad dostanou hračky

Cvičení pro seniory se přesune ven

Komise pro bezpečnost vyrazila do terénu

Brána seniorům otevřená, začíná klub Fresh senior

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Letiště Praha slaví 75 let

Kamera nad Prahou zajistila úspěch v soutěži

Hanspaulská škola slaví 80

Profesoři na podiu

Sezónu na Petynce zahájí řezbářské sympozium

Armáda i veřejnost si připomenula smrt hrdiny Morávka

Házenkáři Dukly válí

Projekt podpořil znevýhodněné žáky

Tvořily děti i rodiče

Trhy po zimě přilákaly tisíce kupujících

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 se o své nájemníky postará

Nemocné lípy v aleji nahradí nové stromy

Upravuje se místo pro Masopustovu sochu

Tunel Blanka bude hotov v roce 2014, i přes změny v termínech

Nové doklady si můžete vyřídit každý všední den

Jarní úklid v ulicích začal

Opravy chodníků pokračují

Cena Thálie opět v DD

Živnostníci z Prahy 6 mají ocenění

S papírovou vlaštovkou o titul

Ředitelé škol a školek musí znovu projít konkurzem

Šestka gratuluje ke stým narozeninám

Opravy chodníků pokračují

S jarem se obnovují práce na chodníkovém programu, které byly přes zimu přerušeny.

Městská část zahajuje i nové opravy ulic. „V průběhu roku budou dále ve spolupráci se správcem komunikací, kterým je TSK, vytipovány a opraveny kratší ucelené úseky zejména chodníků,“ říká Jan Záruba odpovědný za životní prostředí. V letošním roce je do chodníkového programu zařazena ulice Na Větrníku, ve které bude rekonstrukci předcházet oprava vodovodních řadů. Šantrochova ulice je připravena na opravu chodníků, které jsou poškozeny jak zásahy správců inženýrských sítí, tak vzrostlou zelení. Před opravami povrchů proběhne pokládka sdělovacích kabelů. V druhé polovině roku bude zahájena oprava ulic Fetrovská a pokračování Hošťálkovy ulice.

Chodníkový program v ulicích

Charlese de Gaulla: dlouho očekávaná oprava ulice je zahájena. Stavba se díky nutným rekonstrukcím podzemních inženýrských sítí (vodovod a plynovod) o několik let opozdila. Nyní prováděná první etapa prací zahrnuje opravy povrchů chodníků v úseku Rooseveltova – Verdunská, namísto velkoformátové betonové dlažby bude povrch proveden v řezané kamenné mozaice. První etapa bude dokončena do 15. 4. Před pokračováním prací, které je letos připraveno ke křižovatce s ulicí Sukova, proběhne v ulici Dr. Zikmunda Wintra dokončení rekonstrukce plynovodních řadů.

Jenečská ulice: práce probíhají v úseku Hostouňská-Libocká, chodníky dostávají postupně nový kryt z betonové dlažby, u vozovky budou obnoveny asfaltové vrstvy. Dokončení prací je plánováno do 15. 5.

Nároží Za Strahovem x Nad Tejnkou: oprava opěrné zdi v ulici Za Strahovem završí rekonstrukci komunikací v památkové lokalitě Tejnka. Vznikne odpočinkový prostor s pítkem. Práce budou dokončeny do poloviny června.

Nad Hradním vodojemem: pokračuje celková oprava komunikace v úseku Starostřešovická – Müllerova vila. Opravy povrchů jsou prováděny v kamenných dlažbách s maximálním využitím stávajícího materiálu, prostranství před vyústěním Starostřešovické ulice bude nově upraveno jako vydlážděná plocha půdorysu původní parcely s lavičkami a výsadbou stromu. Práce budou probíhat do poloviny července.

Pod Marjánkou: oprava jižního chodníku ulice pokračuje úsekem Pod Drinopolem – Pod Královkou, v rámci stavby bude obnoven povrch z kamenné mozaiky a vyrovnány obruby. Stavba bude dokončena do 31. 5.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz