www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201204.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Jaro zaklepalo na bránu, chystají se akce pro veřejnost

Za vysloužilý elektroodpad dostanou hračky

Cvičení pro seniory se přesune ven

Komise pro bezpečnost vyrazila do terénu

Brána seniorům otevřená, začíná klub Fresh senior

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Letiště Praha slaví 75 let

Kamera nad Prahou zajistila úspěch v soutěži

Hanspaulská škola slaví 80

Profesoři na podiu

Sezónu na Petynce zahájí řezbářské sympozium

Armáda i veřejnost si připomenula smrt hrdiny Morávka

Házenkáři Dukly válí

Projekt podpořil znevýhodněné žáky

Tvořily děti i rodiče

Trhy po zimě přilákaly tisíce kupujících

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 se o své nájemníky postará

Nemocné lípy v aleji nahradí nové stromy

Upravuje se místo pro Masopustovu sochu

Tunel Blanka bude hotov v roce 2014, i přes změny v termínech

Nové doklady si můžete vyřídit každý všední den

Jarní úklid v ulicích začal

Opravy chodníků pokračují

Cena Thálie opět v DD

Živnostníci z Prahy 6 mají ocenění

S papírovou vlaštovkou o titul

Ředitelé škol a školek musí znovu projít konkurzem

Šestka gratuluje ke stým narozeninám

Praha 6 se o své nájemníky postará

Domy v Břevnově v ulicích Patočkova, Jílkova a Nad Kajetánkou dostanou nový šat, navíc rychleji, než bylo původně plánováno.

Městská část Praha 6 se snaží o to, aby kvalita a úroveň života občanů v jejím obvodu byla dobrá a odpovídala současné době – 21. století. V souvislosti s údržbou zeleně bývá nezřídka častována superlativy. Ale nejen péče o veřejná prostranství je prioritou představitelů městské části. V posledních týdnech je mezi představiteli radnice městské části Praha 6 často diskutována otázka kvality nájemního bydlení. Starostka Marie Kousalíková uvádí: „Přála bych si, aby občané naší městské části měli pěkné a důstojné bydlení. Hlavně proto se nyní snažíme o urychlení rekonstrukcí obecních domů v ulicích Patočkova, Jílkova, Kajetánka. Tyto rekonstrukce byly započaty již minulý rok, ale rádi bychom zajistili dostatek finančních prostředků, aby všechny tyto domy mohly být zrekonstruovány ve velice krátké době. Tedy do dvou let, a to včetně nově vybudovaných výtahů.“

„Rádi bychom také našim občanům ukázali, jak pěkně může vypadat bydlení v nově zrekonstruovaných obecních domech,g láká starostka Marie Kousalíková na připravovaný Den otevřených dveří v ulici Patočkova, který by se měl uskutečnit v průběhu dubna. „Účelem akce je ukázat občanům, kteří mají zájem o nájemní bydlení, nové možnosti, zajistit všeobecnou informovanost a v neposlední řadě získat cenné informace pro plánované rekonstrukce, říká Václav Pátek, generální ředitel společnosti SNEO, a.s., která bude mít revitalizaci celé oblasti na starost. V této souvislosti oslovila starostka Marie Kousalíková také obyvatele domů v lokalitě Patočkova – Jílkova – Kajetánka dopisem s anketou, jejímž cílem je získat od nájemců informace, jejichž následování by mělo pomoci zajistit komfort občanů při rekonstrukcích. Lidé se v anketě mohou vyjádřit, zda preferují bydlení v náhradním bytě či penzionu, zda se plánují vrátit do zrekonstruovaných bytů nebo zvažují stěhování nastálo do jiných bytů nabídnutých jim městskou částí. Ale například i k tomu, zda si přejí v domě výtah.


Praha 6 v tempu pokračuje v rekonstrukcích obecních bytů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz