www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Akciová společnost SNEO vznikla v roce 2004 rozhodnutím Zastupitelstva Městské části Praha 6. Městská část je nejen zakladatelem, ale i jediným akcionářem a 100% vlastníkem společnosti. Ředitele společnosti Václava Pátka jsme se zeptali, jak se společnosti daří a jaké plány má v letošním roce. 

Jednou z činností společnosti Sneo je správa nemovitostí. Jak velký obecní majetek Sneo v současné době spravuje?

Společnost pro městskou část Praha 6 momentálně spravuje 37 bytových domů, 6 domů v podílovém spoluvlastnictví, 36 domů zvláštního určení, tedy mimo jiné dům pro seniory Nová Ořechovka, dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické, azylové domy Na Viničce a Na Bateriích, areál Ladronka, Pelléovu vilu a nejnověji zámeček Kajetánka v právě dokončovaném parku. Dále se staráme o 34 základních a mateřských škol, to všechno v majetku městské části. Mimo to spravujeme pro společenství vlastníků více než 1000 bytů v 69 domech. A další přibývají, protože správu děláme dobře, ke spokojenosti bydlících občanů.

Kdy se veřejnost podívá do zrekonstruovaného zámečku Kajetánka?

Pro veřejnost bude otevřen již v dubnu letošního roku. Park bude otevřený široké veřejnosti podle návštěvního řádu, podobně jako ostatní parky. Zámeček bude dle nájemní smlouvy užíván k restauračnímu provozu s venkovní zahrádkou, k pořádání uměleckých vystoupení, společenských akcí, marketingových prezentací a zábavných programů.

Společnost Sneo se stará o obecní bytové domy, některé postupně rekonstruuje. Kde se plánují rekonstrukce pro letošní rok?

Tato otázka musí být položena přímo na radnici, kde se tvoří a schvaluje rozpočet. Pro letošní rok je zatím rozhodnuto o pokračování modernizace bytového fondu v oblasti ulic Patočkova, Nad Kajetánkou a Jílkova. Stávající nájemníci – uživatelé bytů, jsou na dobu probíhající rekonstrukce přestěhováni, a někteří již do nových domovů. Srozumitelně řečeno, dům je pro modernizaci zcela vystěhován.

To na rozdíl od dokončovaného komplexu bytů v ulici Rooseveltova. Zde mají nájemníci sice po dobu výstavby slevu na nájemném, ta však může jen částečně kompenzovat napětí, hluk a prašnost spojené s činností dodavatele.

Jednou z primárních činností společnosti Sneo bylo řídit privatizaci obecních bytů. Jaký je stav prodeje bytů?

SNEO dostalo do vínku úkol obstarat pro městskou část všechny úkony spojené s prodejem bytů, ať se již jednalo o rozhodnutí zastupitelstva v letech 2000 a 2002, nebo o největší počet bytů podle usnesení č. 154 z roku 2003. Dnes je možné konstatovat, že prodej je dokončen, mimo cca 400 bytů, kde nájemníci nesplňovali podmínky oprávněnosti, nebo které byly v minulosti přiděleny například ze sociálních důvodů.

Stav prodejů byl průběžně zveřejňován na webových stránkách Sneo a.s., kde je poslední aktualizace k 16. 12. 2011 dostupná všem občanům.

Sneo se mimo jiné stará i o areál na Petynce. Chystáte letos nějaké novinky?

Provozování areálu koupaliště Na Petynce patří k nejhezčím a zároveň nejnáročnějším úkolům společnosti SNEO. Za osm let, které uplynuly od poslední rekonstrukce v roce 2004, se výrazně změnily nároky návštěvníků koupališť, Petynku nevyjímaje. I z tohoto důvodu připravujeme v současné době koncepci rozvoje areálu tak, aby se v budoucnu přeměnil ve sportovně-společenský areál. Záměrem je prodloužení sezóny a následně přechod na celoroční provoz. Již na konec letošního roku připravujeme dostavbu saunového světa s navazujícími službami.

Mají návštěvníci letos očekávat změny vstupného?

S ohledem na zvýšení DPH a cenový nárůst energií jsme i my museli sáhnout k úpravě cen vstupného. Pravidelní návštěvníci koupaliště jistě registrují nárůst cen o cca 10 korun i novou strukturu ceníku. Ceník služeb pro rok 2012 nově zavádí rodinné vstupné a možnost kondičního plavání za zvýhodněné ceny. Rodiny s dětmi a sportovce tak navýšení cen zasáhne minimálně. Úprava ceníku však není motivovaná honbou za ziskem.

Petynka není jen koupaliště, ale i oblíbené místo pro pořádání různých akcí. Bude tomu tak i letos?

Vedle koupání chceme nabídnout návštěvníkům areálu i řadu kulturně – společenských aktivit s důrazem na kvalitu využívání volného času a životní styl občanů Prahy 6. Již na konci dubna se v areálu koupaliště otevře na jeden týden přírodní ateliér sochání motorovou pilou. Významní autoři z oboru vytvoří díla, která budou částečně vydražená a částečně umístěná v okolí spravovaných objektů. Petynka by tak mohla v budoucnosti sloužit i jako přírodní galerie. Na podzim připravujeme významnou kulturní událost celopražského významu, ale zatím je to tak trochu tajemství. Program letošní sezóny budeme postupně zveřejňovat na www.koupalistepetynka.cz


Zrekonstruovaný zámeček Kajetánka se spolu s parkem na jaře otevře veřejnosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz