www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Sídliště Petřiny se postupně mění tak, aby lépe odpovídalo současným potřebám jeho obyvatel. Mizí nevyužívaná pískoviště a klepadla na koberce, opravují se chodníčky a spadlé zídky. 

Sídliště na Petřinách patří bezesporu k těm hezčím, a to nejen množstvím zeleně, ale i umístěním a blízkostí obory Hvězda. Přesto se na něm od doby výstavby podepsal zub času.

Městská část se proto rozhodla zahájit jeho postupnou revitalizaci, která nebude zásadním zásahem do prostředí, ale přinese významné oživení a zkrášlení sídliště.

Pracovníci odboru dopravy a životního prostředí dokončili místní šetření v oblasti sídliště, které pracovně rozdělili do devíti bloků. Do diskusí o podobě změn se zapojovali především občané Petřin. S nimi se konzultovaly úpravy zeleně (průklesty stromů a keřů, kácení, nové výsadby), stav a opravy chodníků, přiznání a vydláždění živelných stezek, likvidace neúčelných asfaltových ploch. Řešil se stav dětských hřišť a jejich užívání, stav laviček (na některých místech odstranění laviček, na jiných přidání nových či oprava stávajících), dopravní situace (především problém parkování), oprava či likvidace sušáků na prádlo a klepadel a také likvidace betonových zídek, které již neslouží svému účelu. Na některých místech přibudou odpadkové koše s pytlíky na psí výkaly.

Práce na sídlišti budou prováděny postupně, podle klimatických, organizačních i finančních možností.

S případnými připomínkami či dotazy se lidé mohou obracet telefonicky na sekretariát ODŽP ÚMČ Prahy 6 nebo na emailovou adresu  dcharvat@praha6.cz. 

Z historie sídliště

Sídliště Petřiny patří mezi jedno z prvních větších pražských poválečných sídlišť budovaných na nezastavěných plochách poblíž centra města. Vhodné bioklimatické podmínky plošiny poblíž obory Hvězda toto území pro bytovou zástavbu přímo předurčovaly. Projekt vznikal dlouho a reflektoval změny v názorech na podobu architektury i vývoj stavebních technologií. Sídliště má přehledné urbanistické schéma, které se odvíjelo již od meziválečné regulace.

Návrh užil radiálně okružní schéma, s hlavní osou dnešní ulicí Na Petřinách. Zástavba měla být jedno až dvoupodlažní. Z 1952 pochází studie sídliště od Josefa Kubína, zpracovaná v duchu socialistického realismu; polouzavřenou blokovou zástavbu organizoval kolem hlavní východozápadní osy doplněné ústředním náměstím s výškovou budovou, severojižní osu zakončil vyhlídkovou kavárnou na srázu nad Libocí. Tento plán přepracoval Evžen Benda roku 1959 na míru „jeřábovému urbanismu“, nicméně se držel původní koncepce a zachoval jakési polouzavřené dvory. Hlavní osu sídliště na jedné straně doplnily tři výškové bodové domy, na druhé elegantní Výzkumný ústav makromolekulární chemie od Karla Pragera. Centrálnímu náměstíčku dominuje hotelový dům a obchodní dům.

Generálním projektantem sídliště byl Pražský projektový ústav, hlavním projektantem Vojtěch Mixa. Vzniklo zde 4313 bytů (1857 družstevních) pro 13 200 obyvatel. Občanská vybavenost měla zahrnout vše potřebné (školy, školky, jesle, kulturní dům, restaurace, polikliniku, kino, sportoviště), ne vše se ale realizovalo. Výsledek je poznamenán změnami, vyplývajícími z dlouhé realizace projektu. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz