www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Usnadnit budoucím žáčkům prvních tříd jejich nástup do školy má za projekt ZŠ Červený Vrch s názvem Otvíráme dveře prvňáčkům. Hra na školu, na školní povinnosti i seznámení s budovou má přispět k tomu, aby se v září děti ve škole cítily příjemně a bez obav. 

Cílem projektu je vzájemné poznání a propojení předškoláků, vyučujících a rodičů budoucích prvňáčků prostřednictvím společných aktivit. „Společná setkání by měla přispět k plynulému a harmonickému přechodu z předškolního do školního života i k vytvoření pevné vazby k budoucí škole,“ říká o projektu, který funguje již devátým rokem ředitelka školy Jana Matoušová. Snahou učitelů je usnadnit dětem předškolního věku nástup do školy, zmírnit a srovnat eventuální deficity související se zralostí dětí. Přínosem jsou i pro rodiče, kteří zapojením se získají inspiraci i motivaci pro budoucí domácí hry i činnosti, uvidí své děti v práci v kolektivu. Každé setkání, které vedou učitelé I. stupně, je tematicky zaměřeno, některá setkání jsou určena přímo rodičům. Děti se učí hrou: rozvíjejí početní představy, hrají divadlo, pracují s interaktivní tabulí, seznamují se nejen se svou budoucí paní učitelkou, ale i s dalšími učiteli, ke kterým získávají důvěru.

Setkání se konají každou středu odpoledne od konce února do konce května a projekt je zakončen setkáním rodičů s psycholožkou, dr. V. Masákovou. Více informací o projektu a dalších aktivitách školy na www.zscvrch.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz