www.praha6.cz
email

Poliklinika Pod Marjánkou bude snad brzo „naše“

Po několika měsících je znovu na pořadu dne osud bývalé III. polikliniky Pod Marjánkou. A zdá se, že městská část Praha 6 se konečně dočká „svého“ lékařského domu.

Počínaje prvním dnem letošního roku totiž nad budovou skončila tzv. prozatímní správa, kterou dosud vykonávala městská část a správu dočasně převezme ministerstvo financí. Po potřebných procedurách by pak měla přejít bývalá poliklinika ve shodě s přáním zastupitelstva bezúplatným převodem z ministerstva na obec. „Majitelem bude hlavní město Praha – městská část Praha 6. Pak nastane další krok, a tím bude výběr provozovatele, nejlépe podnikatelského subjektu, který dlouhodobě a prokazatelně úspěšně podniká ve zdravotnictví,“ říká nový šéf zdravotnického odboru úřadu m. č. Prahy 6 Jan Vesecký. 

Podle jeho slov by pak se subjektem, který vyhraje výběrové řízení, byla uzavřena smlouva, ve které by mimo jiné bylo zakotveno i věcné břemeno zachování ordinací minimálně v dnešním rozsahu. 

Chceme, aby zde zůstal profesionálně vedený funkční lékařský dům, tedy zařízení, poskytující optimální nabídku zdravotnických služeb včetně služeb doplňkových – laboratoře, rehabilitace, zobrazovací metody apod.“ říká dále MUDr. Vesecký. 

Jak Šestka již v květnu informovala, předešlým zastupitelstvem zamýšlená privatizace formou přímého prodeje se nezdařila. Od roku 1998 se zastupitelé snaží polikliniku, která byla v prozatímní správě, získat bezúplatným převodem pro Prahu 6. Chtějí tak učinit nejen proto, aby zde zajistili kvalitní lékařskou péči nejrůznějších specialistů „pod jednou střechou“, ale zároveň chtějí mít přímý vliv na způsob nakládání s tímto objektem. Dokud totiž nebyla budova svěřena do správy šestého obvodu, nebylo ani prakticky možné investovat do nutných oprav a přestaveb obecní prostředky. 

Zapojením dostupných finančních zdrojů prozatímní správy a důsledně prováděnou správou a technickou údržbou novým správcem (SNEO) se podařilo v minulém roce provést generální výměnu trafostanice, kompletní výměnu havarijního rozvodu vody, zprovoznit všechny výtahy, vymalovat, opravit vnější plášť budovy, udělat novou, velmi kvalitní střechu a konečně došlo i na rekonstrukci ostudného sociálního zařízení ve dvou patrech,“ říká k tomu zástupce starosty Jiří Vihan. Celkové náklady na tyto opravy činily téměř 15 milionů korun. 

V poliklinice nově působí služba Home care, která nabízí kvalifikované zdravotníky pro domácí péči o pacienty po celém území velké Prahy a od konce minulého roku je konečně otevřena i lékárna s nepřetržitou službou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz