www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Základní školy v Praze 6 oslovují rodiče budoucích prvňáčků svoji kvalitou. S tím, jak stoupají za poslední roky počty předškolních dětí, stoupají postupně i počty prvňáčků. Zájem o nástup do prvních tříd ve školách v Praze 6 dokazují výsledky letošních zápisů. 

 

V letošním roce se do prvních tříd s aktovkou vypraví více než tisíc dětí. Ve srovnání s obdobím před šesti lety je to o téměř čtyři stovky dětí více. Ředitelé základních škol zřizují další první třídy. Jenom letos budou oproti předpokladům otevřeny čtyři první třídy navíc. Stoupá zároveň počet dětí, které mají trvalé bydliště v Praze 6 a zároveň navštěvují školu v Praze 6. Po letošních zápisech bude v prvních třídách přes 80% prvňáků, kteří bydlí v šesté městské části. „Těší nás zájem rodičů o školy v Praze 6. Rodiče zároveň častěji vyhledávají spádovou školu v místě svého bydliště, což je důkazem toho, že úroveň škol je v prvních třídách na srovnatelné úrovni,“ domnívá se radní pro školství Ondřej Balatka a podotýká, že i školy, které měly  slabší ročníky, otevírají letos dvě první třídy. Oproti loňsku klesá počet dětí, které si o rok odloží školní docházku. 

Rozmístění dětí do prvních tříd napomohla kritéria doporučená radnicí, podle kterých měli ředitelé přijímat děti ze spádového obvodu, jak je zákonnou povinností školy, poté děti z městské části Praha 6 a až poté zájemce z jiných městských částí. Přesto některé základní školy v Praze 6 musely vydávat rozhodnutí o nepřijetí. Tyto děti pak přijala jejich spádová škola.

„Kritéria městské části se dotvářela s řediteli škol společně, při vzrůstajícím počtu dětí musí být. Kritéria jsou nastavena rozumně a logicky, včetně toho, že do školy přijímáme sourozence žáků, které už školu navštěvují,“ říká ředitelka ZŠ Hanspaulka Marie Pojerová s tím, že škola nechce dělat přijímací zkoušky pro první třídy a děti v tomto věku selektovat. „Zklamali jsme hodně rodičů, především z Baby, která je ve spádovém obvodu ZŠ Bílá. Na Babě žijí  rodiny, ze kterých k nám chodili prarodiče i rodiče a jejich děti jsme nemohli přijmout,“ dodává. Podle Pojerové přibývá rodičů, kteří školy navštěvují a pro své dítě pečlivě vybírají nejen podle blízkosti, ale i podle školního vzdělávacího programu i jiných kritérií.

Na Hanspaulce mají nyní obsazeny všechny kmenové třídy a téměř všechny odborné učebny, více prvních tříd by škola prostorově nezvládla.

Větší štěstí měla prostorná ZŠ Bílá, která proti předpokladům mohla otevřít o jednu první třídu navíc. „V příštím školním roce jsme původně plánovali otevřít tři první třídy s celkovým počtem 76 žáků. V takovém případě by se ovšem do prvních tříd dostali pouze žáci z našeho spádového obvodu, které škola musí přijmout, a již bychom  nebyli schopni přijmout ani všechny děti z Prahy 6, které na naší škole mají své sourozence,“ říká ředitelka školy Maja Bihelerová.

O jednu první třídu více, celkem čtyři, otevřela i základní škola Červený Vrch, která je bezbariérová a vytváří příjemné studijní prostředí i pro děti s hendikepem. Nejvíce prvňáčků pak zamíří do ZŠ Emy Destinnové, kde se otevře pět tříd pro celkem 135 dětí.

 

Novinka: dvoujazyčné třídy

Výrazný nárůst počtu prvňáčků zaznamenala základní škola Petřiny-jih. Od září otevře tři klasické třídy a novinkou jsou dvě bilingvní třídy pro děti z rodin, kde se doma mluví také anglicky. Na výuku v těchto třídách přispívá také občanské sdružení založené rodiči žáků. Zvýšený zájem rodičů o školu si ředitelka Milena Koreňová vysvětluje zájmem rodičů o to, co je škola schopna nabídnout. „Škola vyučuje moderně a je otevřená všem, pořádáme ukázkové hodiny, máme velkou nabídku mimoškolních aktivit,“ vypočítává ředitelka.

 

Rezervy ještě jsou

Přestože školám dramaticky přibývají žáci, celková kapacita ještě zdaleka není využita. „Celková maximální kapacita škol by měla být naplněna ve chvíli, kdy podle demografických předpokladů dojde ke kulminaci počtu dětí. Tu očekáváme až za několik let,“ říká radní pro oblast školství Ondřej Balatka.

Rezervy tak má například ZŠ Interbrigády. „Letošní zápisy dětí do prvních tříd jsem vnímal jako příležitost otevřít poprvé v moderní historii školy tři první třídy. Ani populačně silný ročník ale potřebný počet žáků nepřilákal. Naše předpoklady, že zrekonstruovaná škola s omlazeným pedagogickým sborem se sedmi muži učiteli přiláká větší množství zájemců, se nenaplnily. Celkově ale k neustálému nárůstu v počtu žáků dochází,“ říká ředitel školy Petr Karvánek, který se domnívá, že k trendům doby stále patří tlak na výkon dítěte, jeho „garantovaná úspěšnost“ v budoucím studiu, zatímco rodinný typ školy s menším počtem žáků, spokojenost dítěte a jeho klidnější dovednostní i osobnostní růst vyznává menší počet rodičů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz