www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Zastupitelé na svém únorovém jednání schválili přidělení grantů v celkovém objemu půl milionu korun na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá Šestka 2012. 

Celkem na návrh rady a příslušných komisí podpořili 35 projektů částkou do 50 tisíc korun, více získalo jen sdružení Prev-Centrum na preventivní komunitní programy. Granty směřují na podporu školních preventivních programů a na pobyty dětí v přírodě.

Zastupitelé také rozhodli o udělení grantů v oblasti zájmových aktivit v celkovém objemu zhruba jeden a půl milionu korun.

V oblasti volný čas granty směřují zejména na podporu akcí pořádaných při školách, školkách a zájmových organizacích v Praze 6. V oblasti sportu získaly podporu organizace na pořádání sportovních akcí, ale i jednotlivci na sportovní přípravu za účelem reprezentace Prahy 6, granty získali také hendikepovaní sportovci. V programu třetí věk určeném seniorům získaly podporu kurzy, výtvarné dílny i výlety pro seniory. V rámci vzdělávacího programu zastupitelé podpořili například besedy se čtenáři v knihovně nebo přednášky architekta Zdeňka Lukeše v KC Kaštan. Program živá kultura nabídl podporu zejména koncertům a výstavám. Celkem zastupitelé udělili grant 92 žadatelům. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz