www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

  • V únoru ve Skleněném paláci proběhla další oslava životních výročí občanů Prahy 6. Jak tuto slavnostní akci vnímáte?
  • MČ Praha 6 připravuje nový systém prázdninového provozu mateřských škol, jaký?
  • MČ Praha 6 podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Letištěm Praha. Co to pro občany znamená?

 

V únoru ve Skleněném paláci proběhla další oslava životních výročí občanů Prahy 6. Jak tuto slavnostní akci vnímáte?

Prožít pětasedmdesát či dokonce osmdesát let života, to je událost, která se má oslavit. Z toho důvodu se k blahopřáním připojuje také MČ Praha 6.

Jubilanty zveme do svatební místnosti ve Skleněném paláci, kde se jich v únoru sešly dvě stovky. Je pěkné, když se sejdou pamětníci, kteří se mnohdy i znají, jen se třeba dlouhou dobu neviděli. Seniorů je v naší městské části stále více. Důležité je, aby věděli, že se s nimi počítá. Tato setkání jsou dobrou příležitostí, jak to našim nejstarším občanům dokázat. Senioři zde také mohou oslavit jubilejní svatby. Výjimečně, a to právě v únoru, se zde konala kamenná svatba, kdy manželé oslavili úctyhodných 65 let společného života. V tomto čísle Šestky lidé najdou článek s informacemi, jak se k oslavám jubilejních svateb přihlásit.

MČ Praha 6 připravuje nový systém prázdninového provozu mateřských škol, jaký?

Provoz mateřských škol se během letních prázdnin změní. Přes léto bude přerušen a v jednotlivých školkách budou probíhat týdenní prázdninové aktivity. Necháme na školách, jaký program dětem nabídnou. Výhodou této změny je mimo jiné to, že se budou moci přihlásit i starší děti. Týdenní programy budou probíhat formou příměstských táborů a letních školiček, kdy dítě ráno do školky přijde a odpoledne odejde, nebo formou škol v přírodě na celý týden. Programy se nebudou zaměřovat jen na pobyty v přírodě, ale také na tanec, keramiku, sport nebo hudbu.

MČ Praha 6 podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Letištěm Praha. Co to pro občany znamená?

Smyslem této dohody je hlavně přispět k eliminaci negativních dopadů provozu letiště. Jde tedy o zlepšení životních podmínek pro občany Prahy 6. Letiště se zavazuje investovat do ochrany životního prostředí, a to zejména v oblastech nejvíce zasažených provozem letiště – v Ruzyni a Liboci. Podílet se bude na údržbě zeleně, přispěje také do oblasti kultury a školství. Myslím si, že se nám podařilo vyjednat velmi dobré podmínky.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz