www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Tenisté SK Aritma Praha se chystají na letní sezónu

Prvoligová Dukla je připravena na jarní start

Povídání o památných stromech Prahy 6

Müllerova vila za polovic

Koktejl fotografií v Šestce

Kristova léta českého punku 33 let od prvního punkového koncertu v Praze

Jiří Anderle vystavuje vojáky i oblačnou oblohu

Zemřela mecenáška české kultury Hermína Dušková

Školáci soutěžili o nejhezčí reklamu

Budoucí prvňáci si hrají na školu

Nové záhony ozdobí práce studentů

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Sněžení prověřilo brigádníky

Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

Sociální granty rozděleny

Ples ve stylu třicátých let

Strážníci dohlédnou na fotbalové fanoušky

Dopravní omezení

Mateřské školy v létě nabídnou více aktivit

Knihovny mění otevírací dobu

Carl Czerny zněl klášterem

Fantazie pomohla k vítězství

Odešel zakladatel Hanspaulské ligy Jiří Sedláček

Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

Přítomnost letiště na území městské části a zátěž, kterou jeho provoz způsobuje obyvatelům Prahy 6, vyžaduje nadstandardní vztahy mezi Prahou 6 a Letištěm Praha. Ty zpečetila smlouva o dlouhodobé spolupráci.

Dohoda je pokračováním oboustranně prospěšné spolupráce mezi městskou částí a letištěm a jejím úkolem je hlavně přispět k eliminaci negativních dopadů provozu letiště. Za Prahu 6 smlouvu platnou další tři roky podepsala starostka Marie Kousalíková, za Letiště Praha a. s. ředitel a předseda představenstva Jiří Pos. Dohoda navazuje na tu předchozí, podepsanou bývalým starostou Chalupou a jedním z jejích významných aspektů je rozvíjet prostřednictvím vzájemné spolupráce zlepšení životních podmínek pro občany Prahy 6. V rámci programu „Žijeme společně“ se tak letiště zavazuje investovat do ochrany životního prostředí, a to zejména v oblastech nejvíce zasažených provozem letiště – v Ruzyni a Liboci. Podílet se bude na údržbě zeleně a podobně. Dohoda se také snaží zajistit, aby vliv veškerých činností souvisejících s letištěm byl v souladu s předpisy týkajících se ochrany prostředí. Některá opatření se budou provádět i nad rámec zajišťování kontroly čistoty ovzduší, povrchových vod a krajiny, budou se monitorovat zemědělské pozemky v Praze 6 a pozemky v okolí letiště.

V rámci pokračování programu „Dobré sousedství“ letiště přispěje do oblasti kultury a školství. V loňském roce se například hudebně-taneční soubor dětí a mládeže Musica e Danza ze ZŠ Dědina díky podpoře Letiště Praha a.s. v rámci programu Dobré sousedství zúčastnil mezinárodního sborového festivalu World Choir Championships v rakouském Grazu, kde získal ve své kategorii zlatou medaili.

Pokračovat bude také ojedinělý projekt Otevřený svět, v rámci kterého Letiště společně s městskou částí přispívá na dopravu žákům základních škol, kteří absolvují jazykové výměnné pobyty organizované školou.

„Uzavření dohody je pro městskou část úspěchem. Podařilo se vyjednat velmi dobré podmínky spolupráce,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek, který dohodu za Prahu 6 připravoval.

Praha 6 by měla dostat také mimořádný příspěvek za zátěž způsobenou opravou hlavní dráhy a částečným převedením provozu na dráhu vedlejší, která vede nad hustě osídlenými oblastmi Ruzyně a Bílé Hory.

Generální oprava hlavní dráhy na letišti Praha/Ruzyně (označená RWY 06/24) je rozdělená do tří etap plánovaných v letech 2012, 2013 a 2014. V současné době má Letiště Praha detailně připravenou 1. etapu, která bude realizována v období od 15. května do 8. srpna. Na základě jednání se zástupci městských částí Prahy a Kladenska, které jsou dotčeny při využití vedlejší dráhy, zajistilo letiště provoz tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní dráha a omezil se noční provoz.


René Pekárek, místostarosta pro strategický rozvoj Prahy 6, Jiří Pos, ředitel a předseda představenstva Letiště Praha a.s., starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, a ředitel divize Letecký provoz a bezpečnost Martin Hlava stáli u podpisu dohody o spolupráci. Foto:Letiště Praha

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz