www.praha6.cz
email

Prvních tisíc bytů jde do prodeje

Upravené ceny dalších bytů v domech určených k prodeji formou privatizace schválilo zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Nové ceny bytů klesly o necelých 20 %, v součtu jsou ceny v září schválených bytů nižší o 127 milionů korun. Cena za 1 m2 se pohybuje kolem 8 tisíc korun.

Ke změnám cen dochází na základě digitálního přeměřování bytů pro prohlášení vlastníka. „Evidence domů z minulosti, stará někdy i desítky let, ze které jsme vycházeli, byla špatná. Při přeměřování bytů se zjistily velké nesrovnalosti, a proto se ceny bytů vypočítávají z nově získaných přesných informací,“ uvedla místostarostka Marie Kousalíková. Do upravené ceny se kromě rozměrů ze 60 % promítla ještě další kriteria zohledňující kvalitu bydlení. Celkem byla v září schválena nová cena a tím i odeslání nabídky necelé tisícovce bytů. 

Nájemníkům bytů, jejichž přepočtené ceny byly schváleny již v červnu, byla odeslána tzv. 1. kvalifikovaná nabídka a běží jim první 6ti měsíční lhůta na rozmyšlenou. Součástí nabídky je dopis, který obsahuje informace o vypočtení ceny a možnosti způsobu splácení. „S pětinou adresátů v červnu odeslaných nabídek jsme již podepsali kupní smlouvy a nyní jsou na katastrálním úřadě,“ uvedla Marie Kousalíková. V přeměřování se průběžně pokračuje a v listopadu se předpokládá odsouhlasení dalších 500 bytů, a během příštího roku by měly být nabídnuty k prodeji všechny byty. 

Pokud nájemníci nezareagují ani na jednu ze dvou nabídek ke koupi, zůstávají byty dále majetkem obce, která se o ně bude starat. U některých z domů byla privatizace pozastavena, protože se nepodařilo uskutečnit všechna přeměření, když některý z nájemníků nespolupracoval. Tyto se po vyřešení problému vrátí zpět na své pořadí.
Na jednání zastupitelstva znovu vystoupili zástupci Ochranného sdružení nájemníků, kteří protestovali proti výši cen privatizovaných bytů. „Znovu opakuji, pokud nájemníci nesouhlasí s cenami, necháme udělat znalecký posudek na cenu bytu podle předpisů ministerstva financí a budeme byty prodávat za ceny odsouhlasené znalcem. Ta ovšem rozhodně nebude nižší,“ reagoval starosta Tomáš Chalupa. 

Na zářijovém jednání zastupitelé také odsouhlasili výsledky výběrového řízení na prodej třinácti volných bytů za nejvyšší nabídku. Pro srovnání, nejvyšší nabídka na byt 1+1 v ulici Ch. de Gaulla byla 1 milion 510 tisíc. Stejně velký byt ve stejné ulici nabízí obec v privatizaci za 348 tisíc korun v 1. nabídce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz