www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201202.pdf
(formát PDF, velikost 6.8 MB)

Praha 6 zakázala hazard, zmizí desítky hracích automatů

Otestujte své ledviny v rámci prevence

Triky podvodníků, jak okrást seniory, jsou podobné.

V Dejvicích se pili šampióni

Vybíraly se nejhezčí kočky, opuštěným se hledal domov

Náhodní svědci pomohli policii

Výstava o operaci Anthropoid v Praze poprvé na Dědině

Nejstarší objevené pole je zřejmě v Bubenči

Areál DDM na Vypichu nabídne prostor všem generacím

Levandule v Semaforu nabídne smích i nové melodie

Premiéra v Dejvickém je o drsném světě zoufalců

Nejdůležitější je, aby sloužila duše, říká 101 letá Marie Fejfarová

Výzva osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům Městské části Praha 6

Knihovna Břevnov je příjemnější a hezčí

Stanice techniků dostala nový kabát

Sociální pracovnice Prahy 6 vyrazí k lidem do terénu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Parkovací průkazy pro postižené se mění za nové

O nemocné lípy v Thákurově se vedou spory, park zůstává uzavřen kvůli bezpečnosti

Budoucí prvňáci šli k zápisům

Děti opencard mít nemusí

Na Hanspaulce se jednalo o dopravě

Oznámení o inventarizaci objektů v Sedlci

Nová policejní služebna na Hanspaulce už slouží

Ražba tunelů postupuje rychle, na Veleslavíně je už i Adéla

Stavba metra opět přibrzdí Evropskou

Čestní občané se v novém roce sešli u jednoho stolu

Budoucí prvňáci šli k zápisům

Ve všech základních školách v městské části Praha 6 se na konci ledna konaly zápisy do prvních tříd. Podle předpokladů vycházejících z demografických údajů se do šestkových škol v září vydá více než tisícovka prvňáčků. 

Rodiče měli možnost přijít k zápisu do několika škol, proto přesné počty budou známy po odečtení těch zájemců, kteří se přihlásili do více škol. Seznamy přijatých dětí budou dle registračních čísel vyvěšeny ve školách i na jejich webových stránkách na začátku února, cca do 10. 2. Podle novely zákona již rozhodnutí o přijetí není zasíláno adresně. Přibližně třetina škol nebude moci přijmout všechny zájemce. Těm zašle adresná rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatí prvňáci se pak mohou hlásit buď ve spádové škole, nebo jiné škole s volnou kapacitou.

Podle kritérií doporučených městskou částí by měly být ve školách Prahy 6 přednostně přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, poté děti s trvalým bydlištěm v Praze 6 a pak děti z jiných obcí nebo městských částí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz