www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201202.pdf
(formát PDF, velikost 6.8 MB)

Praha 6 zakázala hazard, zmizí desítky hracích automatů

Otestujte své ledviny v rámci prevence

Triky podvodníků, jak okrást seniory, jsou podobné.

V Dejvicích se pili šampióni

Vybíraly se nejhezčí kočky, opuštěným se hledal domov

Náhodní svědci pomohli policii

Výstava o operaci Anthropoid v Praze poprvé na Dědině

Nejstarší objevené pole je zřejmě v Bubenči

Areál DDM na Vypichu nabídne prostor všem generacím

Levandule v Semaforu nabídne smích i nové melodie

Premiéra v Dejvickém je o drsném světě zoufalců

Nejdůležitější je, aby sloužila duše, říká 101 letá Marie Fejfarová

Výzva osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům Městské části Praha 6

Knihovna Břevnov je příjemnější a hezčí

Stanice techniků dostala nový kabát

Sociální pracovnice Prahy 6 vyrazí k lidem do terénu

Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

Parkovací průkazy pro postižené se mění za nové

O nemocné lípy v Thákurově se vedou spory, park zůstává uzavřen kvůli bezpečnosti

Budoucí prvňáci šli k zápisům

Děti opencard mít nemusí

Na Hanspaulce se jednalo o dopravě

Oznámení o inventarizaci objektů v Sedlci

Nová policejní služebna na Hanspaulce už slouží

Ražba tunelů postupuje rychle, na Veleslavíně je už i Adéla

Stavba metra opět přibrzdí Evropskou

Čestní občané se v novém roce sešli u jednoho stolu

Sociální pracovnice Prahy 6 vyrazí k lidem do terénu

Terénní sociální pracovnice úřadu Prahy 6 budou samy vyhledávat osoby, které potřebují pomoc.

 

V letošním roce se zaměří na nejstarší obyvatele Prahy 6, kterým je 85 let a více. „Cílem tohoto kroku je především zkvalitnění života seniorů,“ říká místostarosta pro sociální oblast Petr Ayeboua.

Jednou z forem sociální práce je tzv. depistážní činnost. Jde o vyhledávání osob, které potřebují pomoc. „V letošním roce se terénní sociální pracovnice zaměří zejména na nejstarší obyvatele naší městské části. Postupně navštíví více jak čtyři tisíce domácností seniorů, kterým je 85 let a více,“ vysvětluje zástupce starostky Petr Ayeboua, který má v gesci sociální oblast.  Při těchto návštěvách mohou podle konkrétní situace seniorům poskytnout základní i odborné sociální poradenství nebo zprostředkovat kontakt s poskytovatelem sociálních služeb, případně pomohou s vyřízením některých dávek apod. „Sociální pracovnice se z úřadu přesunou k lidem, kde jsou potřeba. Budeme samozřejmě dbát i na potenciální rizika, která jsou s touto činností spojená,“ dodává Ayeboua.

Práce v terénu souvisí se změnou kompetencí oboru sociálních věcí. Od ledna letošního roku totiž došlo v souvislosti se Sociální reformou I. k převodu agend nepojistných dávkových systémů z úřadu městské části na úřad práce. Jde o agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, posuzování nároku a vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P. „Sociální pracovnice nyní zaměří svou činnost především na poskytování pomoci jednotlivcům, rodinám a skupinám osob, kterým např. z důvodu zdravotního stavu, věku, nedostatku peněz, ztráty zaměstnání nebo bydlení, hrozí sociální vyloučení nebo se ocitnou v krizi,“ upřesňuje náplň práce v terénu Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí. 

Kdy mohou senioři bez obav otevřít dveře?

Terénní sociální pracovnice budou chodit samostatně (nikoli po dvojicích, jak činí podvodníci) a před vstupem do obydlí seniora jsou povinny se prokázat služebním průkazem, který je opravňuje k této činnosti. 

Služební průkaz obsahuje tyto náležitosti:

❍ jméno, příjmení a fotografii zaměstnance

❍ oprávnění k této činnosti

❍ označení úřadu, který průkaz vydal

❍ otisk úředního razítka

❍ podpis vedoucího zaměstnance a dobu platnosti průkazu 

Bez předložení tohoto průkazu by senioři neměli pouštět žádnou osobu do své domácnosti. Navštívený senior má navíc možnost ověřit si informace z průkazu na ÚMČ Praha 6. Konkrétně na telefonním čísle 220189615 (pí. Vaňková) nebo 220189601 (pí. Korecká).

V případě, že senior nebude doma zastižen, bude mu vhozen do schránky dopis z ÚMČ Praha 6 (z odboru sociálních věcí), který bude opatřen originálním razítkem a podpisem odpovědné osoby.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz