www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Na Patočkovu se vrátil provoz

Váleční veteráni v ÚVN bydlí v novém

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

Písecká brána ožila během Adventu, podívejte se...

Takový byl rok 2011 v Praze 6...

Technická škola oslovila soutěží dívky

Petřiny jsou pro chodce bezpečnější

Děti ze základních škol Prahy 6 mohly ovládat i robota

Ohleduplnými dopravci jsou easyJet a Malév

Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

Kniha o Praze 6 nabízí ucelený pohled

Sportovní legendy Dukly slavily

Osobnosti zdobily stromky pro charitu, nejvíc vydělal kůrovec

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Červený vrch hostil seminář pro ekoškoly

Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Zemřel Václav Havel, exprezident i čestný občan Prahy 6

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Nové e-občanky jsou menší

Radnice ocenila sportovce

Elektroodpad mohou občané třídit do nových červených kontejnerů

Nechte se informovat do mobilu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Zápisy prvňáčků již v lednu

Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Tonda prorazil do stanice Veleslavín, je v půlce cesty do Dejvic

Městská část nadělovala dárky seniorům i dětem

Gratulace jubilantům

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Pečovatelská služba Prahy 6 má ve svých řadách lidi na svém místě. Mezi ty nejlepší patří paní Milena Hrubešová, která se stala Pečovatelkou roku 2011. Ocenění převzala v rámci devátého ročníku soutěže.

Milena Hrubešová je pečovatelkou v Praze 6 více než dvacet let. Titul Pečovatelka roku 2011 převzala za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou práci v oboru pečovatelství. Seniorům v jejich domácnostech pomáhá udržovat jejich soběstačnost, pomáhá s nákupy, úklidem, osobní hygienou, a to vše s maximální ohleduplností a laskavostí.

Slavnostní předání ocenění se konalo v prosinci na Novoměstské radnici v Praze. Ceny už podeváté udělovala Diakonie Českobratrské církve evangelické, která patří v Česku k největším poskytovatelům služeb pro staré lidi a handicapované a oceněním chce upozornit na potřebnost pečovatelského povolání. Tituly předala deseti nejlepším pečovatelům z celé republiky Miroslava Němcová, předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu.

Pomůže s nákupy i úklidem
Smyslem pečovatelské služby je zajistit, aby zejména senioři zůstávali ve svém přirozeném prostředí a mohli se maximálně začleňovat do společnosti, i přesto, že jsou v nepříznivé sociální situaci, a to z důvodu ztráty soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu a podobně. Pečovatelská služba Prahy 6 je určena především seniorům a zdravotně postiženým občanům žijícím na území Prahy 6 a v Domech s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech, každý pracovní den  od 7 do 15.30 hod. V současné době se o seniory stará 26 terénních pracovníků. „Cílem služby je podporovat uživatele v zachování jejich způsobů života ve vlastních domácnostech, pomoc překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci a napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí,“ říká ředitelka pečovatelské služby v Praze 6 Jana Soukupová.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:
❍ základní sociální poradenství
 ❍  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 ❍  pomoc při osobní hygieně
 ❍  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 ❍  pomoc při zajištění chodu domácnosti
 ❍  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zájemce se na Pečovatelskou službu může obrátit sám nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře, rodiny, jakékoliv osoby, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval, a to cestou písemnou, telefonickou či osobní návštěvou v sídle PS.

Návštěvní hodiny pro občany v sídle Břevnovská 4, Praha 6: pondělí 8–17 hod. a středa 8–17 hod. V ostatní dny je možné domluvit návštěvu telefonicky na tel. číslech: 220 513 315, 220 513 521


Pečovatelka roku Milena Hrubešová spolu s ředitelkou Pečovatelské služby Janou Soukupovou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz