www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Na Patočkovu se vrátil provoz

Váleční veteráni v ÚVN bydlí v novém

Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

Písecká brána ožila během Adventu, podívejte se...

Takový byl rok 2011 v Praze 6...

Technická škola oslovila soutěží dívky

Petřiny jsou pro chodce bezpečnější

Děti ze základních škol Prahy 6 mohly ovládat i robota

Ohleduplnými dopravci jsou easyJet a Malév

Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

Kniha o Praze 6 nabízí ucelený pohled

Sportovní legendy Dukly slavily

Osobnosti zdobily stromky pro charitu, nejvíc vydělal kůrovec

Co nového přinese občanům Prahy 6 sociální reforma č. I

Červený vrch hostil seminář pro ekoškoly

Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Zemřel Václav Havel, exprezident i čestný občan Prahy 6

Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Nové e-občanky jsou menší

Radnice ocenila sportovce

Elektroodpad mohou občané třídit do nových červených kontejnerů

Nechte se informovat do mobilu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Zápisy prvňáčků již v lednu

Praha 6 odměnila pět strážníků za mimořádný čin

Tonda prorazil do stanice Veleslavín, je v půlce cesty do Dejvic

Městská část nadělovala dárky seniorům i dětem

Gratulace jubilantům

Nové e-občanky jsou menší

Žadatelé o občanský průkaz dostanou od ledna nové typy průkazů. Jsou to tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP), které mají velikost platební karty a obsahují bezpečnostní kód. Nejde však o plošnou výměnu průkazů, staré zůstávají v platnosti.

Elektronické občanské průkazy se budou vydávat ve dvou variantách. První možnost je průkaz se strojově čitelnými údaji (bez čipu) s bezpečnostním kódem. Druhý typ obsahuje navíc kontaktní elektronický čip. Tento však bude vydán pouze na základě žádosti občana a za správní poplatek 500 korun. Do čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále do něj lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní předpis – v prvé fázi zřejmě bude možné na čip nahrát elektronický podpis.

Nadále se také budou tisknout na úřadech i tzv. rychlé OP s omezenou dobou platnosti (při odcizení, ztrátě, apod.) Žádost o e-OP bude moci občan podat na kterémkoliv úřadě. Na rozdíl od žádosti o cestovní doklad, kterou může podat pouze v místě trvalého pobytu. Protože se nejedná se o plošnou výměnu OP, lze současné době vyměnit stávající platný občanský průkaz pouze za e-OP s kontaktním elektronickým čipem na vlastní žádost za 500 korun.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny tel.: 220 189 684, 220 189 809, 220 189 201. Informace naleznete též na www.praha6.cz.


Podstatné změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

✔ občanské průkazy se budou na základě žádosti vydávat i občanům mladším 15 let (od narození), správní poplatek činí 50 korun
✔ fotografie na e-OP si úřad pořizuje sám (stejné jako u cestovního pasu)
✔ žádosti o e-OP se již nevyplňují, tisknou se z počítačů
✔ každý, kdo bude mít e-OP, si musí zvolit bezpečnostní kód (4 až 10 čísel)
✔ při výměně OP se občan rozhodne, zda v něm chce mít uveden rodinný stav (údaj je již nepovinný)
✔ do OP se již nebudou zapisovat nezletilé děti, zákaz pobytu, omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
✔ nové OP nejsou zality ve fólii a jsou menší (viz. platební karta)
✔ do cestovních dokladů se zapisují tituly či vědecké hodnosti

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz